Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния

...
Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния
Коментари Харесай

S&P`s предупреждава за шок пред икономиката, кредитният рейтинг остава `BBB/A-2`

Международната рейтингова организация S&P Global Ratings удостовери дълготрайния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в задгранична и локална валута `BBB/A-2`. Перспективата пред рейтинга е постоянна, осведомят от МФ.

От рейтинговата организация чакат, че военният спор Русия-Украйна ще аргументи потрес на българската стопанска система и в резултат на това действителния напредък на Брутният вътрешен продукт през 2022 година ще се забави до 1,6 % по отношение на 4,3 % (в прогнозата им от месец ноември), а бюджетният недостиг ще се удвои до 5 % от Брутният вътрешен продукт. S&P означават, че мощните външни и фискални салда на България ще оказват помощ за намаляване на този потрес, а постоянният приток на прехвърляния от Европейски Съюз ще поддържа растежа в средносрочен проект.

Стабилната вероятност отразява упованията на S&P, че българската стопанска система няма да претърпи огромни външни или фискални несъответствия. По-скоро шокът върху стопанската система, по линия на военния спор, ще бъде краткотраен и икономическият напредък ще се ускори от 2023 година, подсилен от притокa на прехвърляния от Европейски Съюз. S&P чакат това да ограничи повишаването на консолидирания държавен дълг, който ще остане невисок в интернационален проект.

Според S&P, българската стопанска система ще бъде наранена от спора
Всичко за Вашата сватба
в Украйна заради високата инфлация, която ще докара до понижение на разполагаемия приход, по-ниско доверие на бизнеса и потребителите в страната, както и вторични резултати, произлизащи от по-ниската икономическа интензивност на най-важните търговски сътрудници на страната в Европейски Съюз. От рейтинговата организация правят оценка, че обстановката, обвързвана с прекъснатите доставки на газ от Русия за България, остава управляема заради продължаващите старания за диверсификация на доставките и оставащите ресурси от газ, които са ниски, само че въпреки всичко задоволителни. Въпреки това, S&P смятат, че високите и растящи равнища на инфлация съставляват предизвикателство за държавното управление. Увеличава се натискът върху обществените финанси, само че чистият държавен дълг остава под 20 % от Брутният вътрешен продукт и обезпечава задоволително пространство за осъществяване на политика.

S&P означават също, че външните опасности са управляеми, макар възходящите дефицити по настоящата сметка на фона на покачващите се цени на храните и силата и бавното възобновяване в туристическия бранш. От рейтинговата организация чакат, че в срока до 2025 година притокът на средства от предходната и сегашна Многогодишна финансова рамка на Европейски Съюз, както и спомагателните средства по новия инструмент „ Следващо потомство Европейски Съюз “, ще обезпечат солидна основа за подсилване на икономическия напредък.


Всичко за Вашата сватба
Рейтинговата организация би повишила кредитния рейтинг при присъединението на страната към еврозоната, както и при значително усъвършенстване на салдото по настоящата сметка. S&P означават, че биха намалили рейтинга, ако военният спор в Украйна докара до ограничение на икономическия напредък на България в средносрочен срок.
Източник: tribune.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg