Лихвената статистика на БНБ за февруари показва, че независимо от

...
Лихвената статистика на БНБ за февруари показва, че независимо от
Коментари Харесай

Лихвите по кредитите стоят на относително ниски нива

Лихвената статистика на Българска народна банка за февруари демонстрира, че без значение от съмненията по обособените типове заеми, цената им остава на релативно ниски равнища, които са под междинните за преобладаващата част страни от Еврозоната и от Европейски Съюз.

В информацията от Централната ни банка за бизнес заемите написа следното: „ През февруари 2023 година междинният лихвен % по заемите до 1 млн. евро, контрактувани в левове, се усилва с 0.21 прочие п. до 3.56%, а по тези над 1 млн. евро понижава с 0.31 прочие п. до 3.30%. Средният лихвен % по заемите до 1 млн. евро, контрактувани в евро, се покачва с 0.19 прочие п. до 4.34%, а по заемите над 1 млн. евро се намалява с 0.09 прочие п. до 4.04%. През февруари 2023 година междинният лихвен % по овърдрафта в левове нараства с 0.10 прочие п. до 2.84%, а по овърдрафта в евро – с 0.32 прочие п. до 4.03% “.

Вижда се, че според от размера на заемите, има придвижване на лихвите в разнообразни направления, които значително се нивелират. Освен това левовите заеми за бизнеса не престават да са по-евтини от тези в евро. Впрочем те са по евтини
Всичко за Вашата сватба
и спрямо бизнес заемите в множеството страни от Еврозоната, където лихвите непосредствено и съвсем неотложно се въздействат от политиката на ЕЦБ.

При заемите за популацията даже има поевтиняване на потребителските заеми, до момента в който при жилищните нарастването е по-скоро алегорично.

„ През февруари 2023 година междинният лихвен % по заемите за ползване в левове се намалява с 0.56 прочие п. до 8.37%, а годишният % на разноските (ГПР) по тези заеми – с 0.57 прочие п. до 8.88%. При жилищните заеми в левове, междинният лихвен % се усилва с 0.03 прочие п. до 2.65%, а ГПР по тези заеми – с 0.07 прочие п. до 2.89%. Средният лихвен % по другите заеми в левове се покачва с 0.30 прочие п. до 3.64%. Средният лихвен % по другите заеми в левове на работодатели и самонаети лица нараства с 0.31 прочие п. до 3.48%. През февруари 2023 година междинният лихвен % по овърдрафта в левове понижава с 0.01 прочие п. до 14.44%, а при заемите по кредитни карти, отвън безлихвен гратисен интервал, в левове се усилва с 0.05 прочие п. до 20.57% “, написа Българска народна банка.

При междинна цена (ГПР) на жилищните заеми от
Всичко за Вашата сватба
2.89% България остава страната с едно от най- евтините жилищни кредитирания в Европейски Съюз. В доста страни от Еврозоната междинната цена на тези заеми от дълго време е трансферирала 4% годишно и даже гони равнища от 5-6 %.

Причините за ниската цена на левовите заеми у нас са продължаващото нарастване на депозитите поддържащо високата ликвидност на банките у нас. Това нарастване разрешава на банките да поддържат ниски цени на привлечените средства от жителите в лв., чиято цена се явява законова база за образуване на базовите лихви по левовите заеми за популацията. Има обаче сериозен растеж на депозитите в евро за жителите в левове за бизнеса

Според Българска народна банка през февруари 2023 година междинният лихвен % по депозитите на семейства с контрактуван матуритет в левове се усилва с 0.06 прочие п. до 0.35%, а по тези в евро – с 0.35 прочие п. до 1.22%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на равнища от 0.01%. Средните лихвени проценти по депозитите, контрактувани за прилагане след предупреждение в левове и в евро резервират равнищата си надлежно от 0.11% и 0.16%.

Централната банка оповестява, че през февруари 2023 година спрямо януари 2023
Всичко за Вашата сватба
година междинният лихвен % по депозитите с контрактуван матуритет (ДДМ) в левове се усилва с 0.43 прочие п. до 0.89%, а по тези в евро понижава с 0.15 прочие п. до 0.80%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на равнищата си надлежно от 0.01% и 0.02%.

Източник: skafeto.com

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg