Лекция на тема Перспективи на невротехнологиите“ ще изнесе доц. Димитър

...
Лекция на тема Перспективи на невротехнологиите“ ще изнесе доц. Димитър
Коментари Харесай

Академична лекция на тема: Перспективи на невротехнологиите

Лекция на тематика „ Перспективи на невротехнологиите “ ще изнесе доцент Димитър Проданов (Институт по осведомителни и информационни технологии, Българска академия на науките и Neuroelectronics Research Flanders, Interuniversity Microelectronics Center (Imec), Belgium. Академичната лекция ще се състои на следващия ден, 15 март, от 11:00 часа, в зала “Проф. Марин Дринов ” на Българска академия на науките и ще се излъчва онлайн в YouTube канала на Академията на Невротехнологиите са клас инженерни приложения за взаимоотношение с нервната система. Тук спадат имплантируеми устройства за дълбоко-мозъчна електростимулация, периферна нервна стимулация, многоканални мозъчни датчици и така нататък, както и неинвазивни технологии като ЕЕГ. Лекцията ще подчертава върху софтуерният напредък в създаването на многоканални CMOS датчици в Imec и проблематиката на взаимоотношението на имплантите с мозъчната тъкан. Разбирането по какъв начин вградените електроди взаимодействат с мозъчната тъкан ще спомогне за създаването на нови генерации устройства. Още по тематиката 24 ное 2020 Лекцията също по този начин ще очертае главните посоки на работа на финансирания по стратегия „ Хоризонт Европа “ план „ VIBraTE ”, който има за цел да сътвори пробна лаборатория в Института по осведомителни и информационни технологии, оповестиха още от Българска академия на науките. Проектът ще работи по 4 взаимно-свързани посоки – високоеластични взаимоотношения на импланта с тъканта, оптимизация на геометрията на датчиците, дифузионни процеси на интерфейса, резултати на взаимоотношението върху мозъчната интензивност. В лабораторията ще се моделират и изследват свойствата, геометрията и механичните резултати при взаимоотношение на мозъка с вградени електроди. Очакваните резултати ще доведат до създаването на нови технологии за лекуване на неврологични болести, като болест на Паркинсон. Проектът ще усъвършенства интернационалната изследователска видимост на института в региона на невротехнологиите. Дългосрочната упоритост на екипа на плана е да катализира образуването на български високотехнологичен клъстер в невротехнологиите. Доц. Димитър Проданов, споделя позиция в центъра по нано-електроника Imec в гр. Льовен, Белгия, който е водещ проучвателен център в региона на наноелектрониката и цифровите технологии в света. Доц. Проданов е приключил медицина в Медицинския университет – София през 1999 година и е защитил през 2006 година докторска степен по физиология в университета Твенте, гр. Енсхеде, Нидерландия. През 2006 година той получава стипендия “John G Nicholls ” от International Brain Research Organization (IBRO), с цел да продължи проучванията си в региона на невронауките в Католическия университет - Льовен, Белгия. През 2007-2008 година, работи като пост-докторант в региона на лечебните приложения на стимулацията на вагусовия нерв и патофизиологията на мигрената в Университета на Лиеж, Белгия. От 2008 година доцент Проданов стартира научна работа в Imec, където организира разработки, свързани с развиването на дълбока мозъчна стимулация и записи с висока компактност от мозъка. От 2013 година доцент Проданов е асоцииран откривател в института Neuroelectronics Research Flanders (NERF). Доц. Проданов има разработки в изчислителната биология и лечебната модулация на мозъчната интензивност и оценката на риска на био и нанотехнологиите. Техническите му ползи включват приложения на принадлежности на компютърната алгебра и числени логаритми за моделиране на биофизични феномени и обработка на изображения. От 2003 година е деен разработчик на свободно наличната софтуерна стратегия за разбор на изображения ImageJ. От 2009 година доцент Проданов работи и в новата научна област Невроинформатика. Автор е на над 60 научни публикации, 6 глави от книги и 2 патента. Член е на Белгийското неврологично сдружение и International Neuroinformatics Coordination Facility (INCF).
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР