Кризата с бежанците от 2015-2016 г. показа, че страните членки ...

Кризата с бежанците от 2015-2016 г. показа, че страните членки

Цветелина Пенкова: Когато отговорността към миграцията е по-голяма, финансовата подкрепа от ЕС също трябва да е по-голяма |

Кризата с бежанците от 2015-2016 година сподели, че страните членки мъчно могат да подходят еднообразно към казуса, поради националните специфики и компликациите, с които се сблъска всяка една от тях. Трябва да си дадем сметка, че хармонизацията на европейското законодателство не трябва да бъде самоцел, а да докара до установяването на стабилна и работеща европейска рамка.

Това съобщи евродепутатът Цветелина Пенкова от " Прогресивен алианс на социалистите и демократите " по време на втората част от поредицата „ Когато младите говорят…#EUphoria ”, която се организира през днешния ден в Хасково. Основна тематика на обстоятелството бе „ Миграционният поток: функцията на институциите и обществото “.

В рамките на конференцията се включиха вицепрезидентът Илияна Йотова, регионалният шеф инж. Минко Ангелов, зам.-регионалните шефове Виолета Желева и Мартин Узунов, Старши комисар Венцислав Кирчев, шеф на Министерство на вътрешните работи – Хасково, лидерът на листата на Българска социалистическа партия за България в Хасково Владимир Маринов и пълномощници на Неправителствени организации бранша.

" Солидарността и отговорността би трябвало да са пропорционални-колкото по – огромна е отговорността, толкова по – огромна би трябвало да бъде европейската взаимност. Колкото тежест се поема от България като външна граница, толкова по-адекватна и бърза би трябвало да бъде европейската поддръжка. България не престава да бъде отвън Шенген, незаслужено и по политически аргументи, тъй като е изпълнила нужните условия. Това е казус, по които усилията на национално и европейско равнище би трябвало да продължат ", акцентира Цветелина Пенкова.

Според вицепрезидентът Илияна Йотова би трябвало да бъде насърчавано присъединяване на младите европейски жители в Конференцията за бъдещето на Европа, тъй като те имат сериозния и необременен взор върху случващото се на равнище Европейски съюз.

" Първа причина за присъединяване ми през днешния ден, тук в Хасково е, че тематиката, свързана с миграцията и убежището е настояща и съществена за района и е облог за сигурността на България и на целия Европейски съюз. На европейско равнище, България би трябвало да продължи да пази позицията за нуждата от поддръжка и подпомагане за страните на първа линия с оглед застраховане на общата сигурност. Функциониращото все още законодателство в региона е остаряло, неефективно и би трябвало да регистрира дейности и ограничения в срокове на рецесии ", посочи Йотова.

Водачът на листата на Българска социалистическа партия за България за Хасково Владимир Маринов акцентира, че когато приказваме за мощна Европа, за мощно национално ръководство в границите на Европейски съюз, не трябва да забравяме закономерността, че за мощна Европа са нужни мощни райони, което допуска характерно внимание на Европейски съюз към България като външна съюзна граница.

Поредицата " Когато младите говорят…#EUphoria " не престава със обстоятелства в Шумен (28.10), Пазарджик (02.11) и Стара Загора (03.11).

Източник: offnews.bg