Комисията за енергийно и водно регулиране в рамките на открито

...
Комисията за енергийно и водно регулиране в рамките на открито
Коментари Харесай

КЕВР ще обсъди предложението на Булгаргаз за цена на газа през декември от 88,61 лв./MWh

Комисията за енергийно и водно контролиране в рамките навън съвещание ще разиска настояването на  „ Булгаргаз “ ЕАД за одобряване цена на природния газ за месец декември 2023 година в размер на 88,61 лева./MWh (без цени за достъп, транспорт, данък и ДДС), в това число съставния елемент за активността „ социална доставка “ в размер на 1,65 лева./MWh и съставния елемент „ отговорности към обществото “ в размер на 0,35 лева./MWh. Това е нарастване със 7,9 %  спрямо одобрената за месец ноември цена на газа от от 82,12 лева./MWh (без цени за достъп, транспорт, данък и ДДС). Исканото нарастване е съобразено и с цената на газовите фючърси по показателя TTF. Според данните на ICE, декемврийските фючърси на газа по показателя TTF при започване на ноември се движеха в диапазона 48 – 47,8 евро/MWh, само че след това се намалиха и от 24 ноември се намаляват доста като на 28 ноември спаднаха до 42,77 евро/MWh. В частност това се дължи на вялото търсене и прогнозата на специалистите е за забележителен спад след рекордния срив през 2022 година Ценообразуващите детайли на препоръчаната от „ Булгаргаз ” ЕАД цена включват прогнозните количества природен газ за вътрешния пазар за месец декември по договорите за доставка с азербайджанската компания, с Mytilineos S.A., с Depa Commercial, както и от т рандеман от подземно газово вместилище „ Чирен “. Цената е според и от валутния курс, съставния елемент за компенсиране на разноски, произлизащи от наложени отговорности към обществото, в размер на 0,35 лева./MWh.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР