Карта на деня – Справедливост. Нещо във вашия живот се ...

Карта на деня – Справедливост. Нещо във вашия живот се

Таро карта за 18 октомври

Карта на деня – Справедливост.

Нещо във вашия живот се нуждае от внимание! Дошло е време за решавания. Трябва да извършим избор и то безапелационен. Ако сте посочили тази карта е добре да употребявате днешния ден и да вземете дефинитивно решаване за нещо, което може би до този миг сте отлагали.

Съвет за деня – Паж мечове.

Този паж ни насочва към другарство. Ще търсите съидейници, само че е допустимо да се опитате да наложите своето мнение и това да не се хареса на близките. Помислете по какъв начин да визиите своето предложение по-деликатно, с цел да не срещнете отпор.

В работата : Възможно е да ви се наложи да се съобразите с нечие чуждо решаване. Може да получите вести обвързвани с документи и писмено споразумяване на някакъв въпрос, които чакате от дълго време. Подходящи са практики за персонални граници.

За влюбените и фамилните : Ще разяснявате връзките си. Внимавайте, има заплаха от недомислени думи. Но в случай че сте уверени в правотата си я отстоявайте уверено. За влюбените е „ Аха “ миг, в който ще осъзнаят наистина ли желаят да продължат връзки или да се разделят. Сключване на брак. В по-отрицателно проявяване тази карта може да значи и бракоразвод. Всичко, което се урежда писмено и е обвързвано с избор и взимане на безапелационна позиция е допустимо да получи своето позволение на този ден.

Автор: Венета Евтимова

е йога инструктор и живо се интересува от човешкото тяло и душата, от мотивите, които ни вдъхновяват, от границите, които си слагаме и върховете, които можем да покорим.

За себе си открива, че картинният свят на Таро е един трогателен път за нахлуване в дебрите на душата и стартира да изучава символиката на картите и методите за работа с тях. Картите Таро улавят контрастите – положителното и неприятното, триумфите и паденията, и като че ли отразяват всички цикли на човешкия живот, както и съкровените стремежи на индивида.

Венета ще тегли композиция от карти за всеки ден и ще чете каква е енергията на деня и какъв съвет ни дават картите Таро.

Източник: az-jenata.bg