Как да се справим със зачестилите онлайн измами ще е ...

Как да се справим със зачестилите онлайн измами ще е

Предотвратяването на картови измами e сред топ темите на DIGI PAY 2022

Как да се оправим със зачестилите онлайн излъга ще е измежду топ тематиките на бизнес конференцията за сигурни и налични цифрови заплащания

Модерните риск мениджмънт решения изискват интегрирани разбор на първопричините и взимане на решения в действително време, които засягат цялата организация. Прилагането на оперативни риск модели изисква използването на хибридни технологии, които употребяват обичайни мониторинг тактики, комбинирани с неестествен разсъдък. За трендовете в моделите за мониторинг и възходящата потребност от интегрирани решения за ръководство на риска от изпиране на пари и финансови излъга беседваме със Светлин Добрев, съосновател и COO на Нотолитикс . Нотолитикс (НОТО) е златен сътрудник на събитието за сигурни и налични цифрови заплащания на петото издание на бизнес събитието за сигурни и налични цифрови заплащания, което ще се състои на 5 октомври в Интер Експо Център.

Компанията е учредена през 2015 година като главната й активност е създаването и усъвършенстването на НОТО - риск мениджмънт платформа, осигуряваща мониторинг на преводи в действително време за задачите на предварителна защита на изпирането на пари и финансови излъга. За последните 5 години Нотолитикс се развива независимо, растейки органично и стабилно, в следствие на непрекъснатото разгръщане на потребителската база и усъвършенстването на продукта.

Предотвратяването на картови излъга ще е измежду топ тематиките, които ще се разискват от сътрудниците и лекторите, водещи компании във финансовия, банков и финтех бранш.

Петото издание на платформата ще сплоти цялата екосистема, която се интересува от цифрови заплащания и има към този момент собствен Viber канал DIGI PAY ( може да се присъедините към канала). Регистрацията за петото издание нае отворена: .- Г-н Добрев, какви са главните подходи на бизнеса за попречване на излъга последните две години?

- Успешното справяне с непрекъснато изменящите се тактики при онлайн измамите изисква използването на гъвкави решения, които разрешават на фирмите да имат навременен взор над всички рискови преводи и и да вземат бързи и осведомени решения на разнообразни корпоративни равнища и за всеки артикул в портфолиото им. Възможността за бързо и елементарно адаптиране на съществуващи или нововъведени правила и модели на монотиринг е основна за сполучливото адресиране на всевъзможен вид неоторизирани преводи или високорисково държание на клиентите. Най-често в NOTO използваме XG BOOST и Random forest техники за моделиране така, като те разрешават постигането на устойчиви във времето резултати.

- Увеличава ли се търсенето на решения за попречване на излъга и от кои типове бизнеси, това непокътната марка на банковите институции ли е? Какво се трансформира?

- Да, несъмнено се наблюдав растеж в търсенето на решения за ръководството на риска от онлайн излъга или изпиране на пари. Интересът обгръща голям брой промишлености, които оферират онлайн решения или артикули, от уеб сайтове за електронна търговия или онлайн залагания до компании от финтех и банковото пространство. Потребителите чакат лесни за внедряване и приложимост решения, които оптимално да се приближават до особеностите на бизнеса им, без потребност от продължителна или спомагателна разработка на функционалности.

- Каква е ролята на изкуствения разсъдък и до каква степен той може да засече измамите в действително време?

- Все по-значима, само че при изискване, че задачите на потребителя са ясно дефинирани и добре разбрани от доставчика на услугата. Платформи, които оферират хибридни решения, позволяващи на специалистите да ползват модели, генерирани от неестествен разсъдък, в композиция с правила и политики създадени от тях самите, са несъмнено бъдещето в това пространство.

- Като една от новите компании в сферата, с какво NOTO се пробва да се разграничава от своите съперници?

- НОТО създава и предлага решение за повсеместен риск мениджмънт, което сполучливо покрива потребностите на нашите нашите клиенти в две съществени посоки - предварителна защита на излъга и изпирането на пари, посредством една интеграция и една платформа. Продуктът ни е извънредно еластичен, само че в това време елементарен за приложимост, и разрешава на клиентите ни да ръководят с лекост всички оперативни опасности. От ден първи развиваме продуктите си напълно от потребителска позиция, опирайки се предходния си богат опит в тази промишленост, както и на противоположна връзка от клиентите ни.

- Какви решения ще представите на петото издание на събитието за сигурни и налични цифрови заплащания?

- Акцентът ще бъде върху NOTO - нашата платформа за ръководство на риска от финансови закононарушения. Ще разкрием и част от новите функционалности, които сме развили през последната година, за разбор на мрежи от транскации и консуматори, както и за оценка на успеваемостта на потребителските политики и модели.

- Как бихте оценили опцията за развиване на новаторски и цифрови компании в България, какво отличава българския от интернационалните пазари?

- В България към момента има доста високо квалифицирани експерти на международно равнище, макар размера на локалният пазар. Независимо от по-малките размери от преводи и клиенти, които банките и финансовите институции в България генерират, техните проблеми по повод на рисковете свързани с финансови закононарушения не са по-различни или по-незначитлени. Регулаторните условия в България имат идентична тежест с тези в останалите елементи на света и потребността от оптимизация на приходите е цел на всяка комерсиална организация в страната. Компаниите, които ползват и създават новаторски цифрови артикули в страната имат равни шансове против интернационалните си съперници.

- Какви са вашите наблюдения, има ли растеж и с какъв брой на вложенията, които плануват фирмите за попречване на излъга?

- Размерът на вложенията варира съгласно съответният пазар и вертикалата, в която оперира даден бизнес. По-значими вложения се вършат и от компании с по - висок рисков профил - електронни портфейли, крипто портфейли и тъй наречените

- Става ли по-сложно засичането на излъга, за какво?

- Да, определно. Техниките, употребявани от проведената престъпност в интернет стават по-разнообразни и комплицирани. Използват се не единствено крадени самоличности, само че и " мулета ", които умишлено или не, стават част от схемата за излъга. Накратко - измамите биват осъществявани от потребителски профили, които са доста мъчно различими от тези на законните консуматори.

- След определяне на излъга какви са стъпките, които би трябвало да следват организациите?

- От особена значимост е времето за реакция. Първите стъпки постоянно са ориентирани към определяне на размера на транскации и/или сметки които са част от измамата и оценка на евентуалната загуба. Максимално бързо би трябвало да се обясни и самият механизъм, по който се случва измамата, с цел да се подхващат и стъпки към ъпдейтването на мониторинговия набор от правила и модели или пък да се заложат изчезнали контроли на продуктово равнище. Последната стъпка е тестане и използване на създадените ограничения за справяне с конкурентният отбор машинация. Процентът предотвратени излъга зависи от рисковия профил и глад на бизнеса, съществуването на внедрени решения за мониторинг и това на екип по предварителна защита на измамите. Опитен екип, оборудван с нужните принадлежности може да предотврати забележителна част от офанзивите към съответната институция - да вземем за пример над 80%.

Мениджър НюзКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg