Жилищата в четирите най-големи града на страната - София, Пловдив, ...

Жилищата в четирите най-големи града на страната - София, Пловдив,

Жилищата в четирите най-големи града са достъпни за 20% от домакинствата

Жилищата в четирите най-големи града на страната - София, Пловдив, Варна и Бургас са налични за едвам 20% от семействата - тези с високи приходи. В столицата, налични за семействата със междинни приходи, са жилищата в 16% от общо 98 изследвани местоположения. Това са част от изводите на икономистите на " Уникредит Булбанк " в разбор, отдаден на трендовете при пазара на недвижими парцели. Той дефинира до каква степен налични са жилищата в другите обитаеми места според от това какъв брой години домакинство със междинни приходи би трябвало да икономисват брутния си приход, с цел да си купи жилище. Според употребяваната в разбора канара за оценка жилищата се считат за " налични ", когато домакинство със междинен приход би трябвало да икономисва до 3 пъти годишния си брутен приход, с цел да си купи жилище с размер еднакъв на междинния за страната (73 кв. м). Жилищата се считат за " умерено недостъпни, когато този индикатор е сред 3.1 и 4, " съществено недостъпни ", когато е сред 4.1 и 5 и " извънредно недостъпни " когато е над 5.1. Данните сочат, че наличните в София жилища за хората със междинни приходи са в тези квартали, където съотношението междинна цена на жилище разграничена на междинния брутен годишен приход на домакинство е по-ниско от 4.1 пъти. Делът на извънредно недостъпните местоположения в София (тези със съответствие цени на жилище към приходи на междинното домакинство по-високо от 5.1 пъти) е 46%.

В същото време в по-малките обитаеми места като Плевен, Пазарджик, Перник, Шумен и Велико Търново жилищата остават налични за семействата със междинни приходи през 2020 година, съгласно проучването.
Икономистите на банката чакат, че през 2021 година евентуално цените на жилищата ще се усилят с по-високи темпове спрямо приходите на семействата, заради повишаване на цените на строителните материали, спомагателния резултат на пандемията, който се чака да генерира по-високо търсене, както и продължаващия спад в доходността на банковите депозити, който ще продължи да насочва от ден на ден средства към пазара на жилища .

Това сочи, че през 2021 година евентуално ще следим в допълнение утежняване на достъпността на жилищата. Картината на равнище обособени обитаеми места ще продължи да бъде нюансирана, като в София и другите огромни градове, където търсенето остава най-високо, отрицателната наклонност на утежняване на знаците за досегаемост на жилищата ще бъде най-ясно изразена.
икономистите на "Уникредит Булбанк "


Според създателите на отчета достъпността на жилищата се утежнява в редица както развити, по този начин и разрастващи се стопански системи. Макар, че интернационалните съпоставения са доста сложни заради разликите в потребления метод на премерване, жилищата в България наподобяват по-малко недостъпни спрямо множеството страни от Централна и Източна Европа. По сходен метод жилищата в България през 2020 година наподобяват по-малко недостъпни и от тези в множеството страни от Европейския съюз. Данните на " Уникредит " демонстрират, че междинният размер на кредитите е към 150 хиляди лв., като левовете са изрично избираната валута. Около 80% от всички отпуснати кредити са за покупка на парцел, а нормалната дълготрайност, която клиентите избират, е към 30 години. Половината от клиентите на банката с ипотечен кредит са така наречен милениъли - на възраст сред 25 и 35 години. Това са нормално младежи или фамилии, които купуват своето първо жилище или желаят да се реалокират в по-голямо. Възнаграждението им е към 1 700-2 500 лева и те нормално избират кредитът да е с оптимален период 35 година Повечето от покупко-продажбите се осъществят в най-големите 4 града София, Пловдив, Бургас и Варна.

Източник: dnevnik.bg