Изграждането на системи за сигнализация, телекомуникации, цифрово управление и контрол

Изграждането на системи за сигнализация, телекомуникации, цифрово управление и контрол ...

Цифрови системи подобряват безопасността на движение в жп транспорта


Изграждането на системи за сигнализация, телекомуникации, цифрово управление и контрол е основен елемент от рехабилитацията на железопътната мрежа. По този начин се гарантира безопасността на пътниците и доверието в сигурността на жп транспорта. Модернизирането е предпоставка и за намаляване на вредните емисии в околната среда, тъй като се очаква повече хора да предпочетат бързината на придвижване и сигурността на екологичния релсов транспорт.

Една от най-модерните системи за сигнализация и телекомуникации се изгражда в рамките на проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас-Фаза 2". Дейностите се финансират от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) 2014-2020 г.
Снимка 527175
Подновява се сигнализацията в 18 гари, изгражда се нова система за диспечерско управление на влаковото движение и за видеонаблюдение. Специална цифрова платформа ще следи параметрите на подвижния състав и на телекомуникационна апаратура. Поставят се устройства за информация на пътниците и система за влакова комуникация GSM-R. С нея се отчита възможността за пренасяне на информация с висока отговорност за безопасността на движението.

С внедряването на Европейската система за контрол на влаковете ERTMS/ETCS ще бъде възможен както контролът на подвижния състав, така и динамичното му управление. Целта на тази платформа е стандартизация на различните видове сигнализация в железопътния транспорт и системите за контрол на скоростта, съществуващи в отделните европейски страни. По този начин се улеснява преминаването между държавите.
Снимка 527177

Източник: news.bg