Индексът на потребителските цени (CPI) нараства през септември с 0,4% ...

Индексът на потребителските цени (CPI) нараства през септември с 0,4%

НСИ отчита пик от 4,8% инфлация

Индексът на потребителските цени (CPI) набъбва през септември с 0,4% по отношение на месец по-рано, а по отношение на същия месец на 2020 година потребителската инфлация се форсира до 4,8% след покачване с 3,7% през август. Това е най-високото равнище на инфлацията на годишна база от началото на 2020 година насам.

Подобно на предходния месец най-съществено е нарастването през септември на стойностите на централното газоснабдяване (скок с 12,%), до момента в който газообразните горива за битови потребности се покачват с 2,4%, а стойностите на въглища и на дърва за отопление-с по 4,7 на 100.

Поскъпване има при някои питателни артикули, измежду които хлябът, млечните артикули, някои типове плодове и зеленчуци.

Солидно покачване по отношение на предходния месец има и при образованието (с 3,7%), до момента в който стойностите на питателните артикули и на безалкохолните питиета се покачват с 1,2%, на алкохолните питиета и тютюневите произведения-с 0,4%, до момента в който при облеклото и оборудването има понижение с 0,1 на 100.

Цените за жилища, вода, електрическа енергия, газ и други горива се усилват с 1,2%, а за жилищно обзавеждане-с 0,4% по отношение на месец по-рано.

В същото време при транспортните цени има понижение с 0,5%, а за развлечения и просвета-намаляване с 4,6 на 100.

Хармонизираната инфлация (индексът HICP съгласно общите европейски стандарти) през септември набъбва с 0,2% на месечна база, до момента в който хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се покачва с 4 на 100.

Хармонизираният показател на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на страните от Европейски съюз. Той е един от критериите за ценовата непоклатимост и за присъединението на България към еврозоната.

Източник: frognews.bg