Икономистите считат наличието на т.нар. компании еднорози за един от ...

Икономистите считат наличието на т.нар. компании еднорози за един от

География на компаниите еднорози - къде и защо възникват компании за милиарди

Икономистите смятат съществуването на така наречен фирми еднорози за един от главните признаци за успеваемостта на иновационната система на една страна. Опирайки се на данните на Crunchbase и CB Insights, специалисти от Руската клъстерна обсерватория към Института за статистически проучвания и стопански познания, са проучили разпределението на фирмите еднорози на картата на света. Прието е " еднорози " да се назовават фирми, които в течение на не повече от 10 години от момента на основаването си, са достигнали оценка от 1 милиарда $, не са правили първично обществено предлагане и остават благосъстоятелност на своите основатели най-малко с три четвърти от капитала си. Съединени американски щати и Китай са безспорни лидери по " развъждане " на еднорози. Към юли 2021 година, най-огромен брой еднорози са регистрирани в Съединени американски щати (441) и в Китай (253). Общо в двете страни се откриват 76,7% от всички прочути в света еднорози към септември 2021 година, а на топ 20 на най-развитите страни се падат 96,8% от тези фирми. Оказва се, че най-привлекателни за еднорозите райони са Северна Америка (47,4%), Югоизточна Азия (31,2%) и Европа (11,6%). При това, повечето еднорози са със седалище в страни с високи приходи на популацията (629 фирми, т.е. 65,4%), следват ги тези с приходи на популацията над междинните в света (28,9%) и с такива малко под междинните (5,7%). В страни с общо ниско ниво на приходите фирми за милиарди няма. Сравнението на общата и междинната оценъчна стойност на еднорозите по страни даде опция да се откроят страни с дребен, само че доста първокачествен " тим " от еднорози. Например стартиращият Fintech Klarna (45,6 милиарда долара) и производителят на литиево-йонни акумулатори Northvolt (11,8 милиарда долара) осигуриха водачеството на Швеция в междинната оценъчна цена на еднорозите. Силното показване на Люксембург е свързано с производителя на нанотръби с съветски генезис OCSiAl (10 милиарда долара). Сред седемте еднорога със седалище в Индонезия се открояват финтех компанията Gojek (12,5 милиарда долара), логистичната компания J&T Express (8 милиарда долара) и компанията за електронна търговия Tokopedia (7,85 милиарда долара). От четирите австралийски еднорога, най-прочута е компанията за услуги за графичен дизайн Canva (15 милиарда долара). В топ-5 на градовете в света с най-огромен брой на фирми еднорози влизат Сан Франсиско (122 еднорога), Пекин (97 броя), Ню Йорк (69 броя), Шанхай (49) и Лондон (28). Заедно те съставляват съвсем 40% от общия брой на такива фирми в света. Класацията на страните с най-огромен брой обитаеми места, където се откриват еднорози, е същата като тази от общия рейтинг, т.е това са: Съединени американски щати (104), Китай (40), Индия (12), Англия (9), Израел (8), Германия и Канада. От 240 градове в света, в които се откриват седалища на еднорози, единствено 31 (12,9%) са столици на страни. Там макар че се съсредоточават 219 фирми за милиарди (22,8% от общия им брой). Най-атрактивните дейности за фирмите еднорози са финансовите услуги (131), електронна търговия (127), артикули и услуги основани на изкуствен интелект (107). Топ 10 включва още разработка на приложения (85), осведомителни технологии (49), бизнес услуги (47), разбор на данни (36), опазване на здравето (35), хардуер (34) и облекло и аксесоари (31). Първите три най-известни промишлености при еднорозите са на практика еднакви в Съединени американски щати, Китай и Европа. Освен главните, фирмите еднорози имат и спомагателни действия. Почти всяка втора такава компания показва разработването на програмен продукт като втора своя активност (449). Други спомагателни действия за фирмите за милиарди са интернет услугите (193) и развиване на просвета и инженеринг (175). Пикът на " раждането " на съществуващи еднорози е през 2015 година: тогава са основани 123 такива фирми. А с цел да достигнат статуса на " еднорог " и да се " закрепят " на него, на технологичните стартъпи са им нужни приблизително 6 години. Интересен факт е, че измежду страните от Г-20, еднорози не участват единствено в три страни-Аржентина, Италия и Русия. В случая с Аржентина това може да се изясни с не задоволително високото равнище на финансиране на науката. При Италия и Русия макар че, съответните стопански и други индикатори биха могли да доведат тези страни във връзка с броя на еднорозите до равнище, сравнимо с Франция (18 еднорога), Канада (15 броя), Бразилия (14) и Южна Корея (14). Япония също може да се смята за изключение: тя е на трето място в света по порцион на разноски за научни проучвания от общите държавни разноски, само че има единствено седем еднорога (12-то място). Посоченото посочва, че високото равнище на развиване на националната просвета е съществен, само че не и категоричен фактор за появата на фирми еднорози.

Източник: dnesplus.bg