Годишният общ доход средно на лице от домакинство е бил

...
Годишният общ доход средно на лице от домакинство е бил
Коментари Харесай

За десет години: Двойно по-висока е средната заплата на българина

Годишният общ приход приблизително на разположение от домакинство е бил 10 846 лева през 2023 година, като се следи повишаване с 20.4% по отношение на 2022 г. От 2014 година насам общият приход приблизително на разположение се е нараснал 2.3 пъти, съгласно проучване на Националния статистически институт (НСИ) за приходите, разноските и потреблението на семействата през предходната година.

През интервала 2014 - 2023 година са регистрирани редица промени, измежду които е увеличение на общият приход приблизително от работна заплата с 22.5% по отношение на 2022 година на 5 941 лева. Нарастването му спрямо 2014 година е 2.3 пъти.

Общият приход приблизително от пенсии за последната година е бил 3 451 лева Те нарастват с 13.6% по отношение на 2022 година и 2.8 пъти спрямо 2014 година Доходите от обществени прехвърляния, като компенсации за безработни, фамилни добавки за деца и други обществени помощи и компенсации, през 2023 година са 222 лв.. При тях се следи нарастване с 12.1% по отношение на 2022 година и с 25.4% по отношение на 2014 година
Разходи на семействата
Българските семейства са изразходвали 10 044 лева приблизително на разположение през 2023 година, което е с 19.7% повече спрямо 2022 година За интервала 2014 - 2023 година разноските на семействата се усилват 2.2 пъти.

Изразходваните средства за храна и безалкохолни питиета през 2023 година са 2 987 лева, или с 18.1% повече по отношение на 2022 година и 2 пъти повече спрямо 2014 година Разходите за сметки, като вода, електрическа енергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома, за последната година са 1 685 лв.. В съпоставяне с 2022 година нарастват със 7.6%, а по отношение на 2014 година се усилват 2.2 пъти.
 Снимка 661642  
За опазване на здравето през 2023 година cа изразходвани 610 лева, което е с 11.7% повече от 2022 година и 2.6 пъти повече по отношение на 2014 година Разходите за свободно време, културен отдих и обучение през 2023 година са 558 лв.. В съпоставяне с 2022 година те се усилват с 46.8%, а по отношение на 2014 година - 2.6 пъти.

През последната година разноските за налози и обществени осигуровки са в размер на 1 355 лева и се усилват с 32.8% спрямо 2022 година, а по отношение на 2014 година нарастват 2.7 пъти.

Относителният дял на разноските за храна и безалкохолни питиета от общия разход през 2023 година е 29.7%.
Потребление на семействата
През 2023 година настъпват промени при потреблението на съществени хранителни артикули приблизително на разположение от домакинство спрямо 2022 година Най-голямо понижение има в потреблението на самун и тестени произведения - с 3.1 кг, и на кисело мляко - с 1.2 кг. Увеличава се потреблението на месни творби - с 0.8 кг, на плодове - с 0.6 кг, на безалкохолни питиета - с 5.9 литра, на алкохолни питиета - с 2.9 литра.

Най-голямо е нарастването на покупателната дарба при млечните масла (16.9%), зрелия боб (16.5%) и хляба (15.0%).
Жилища, жилищни условия и снабденост със артикули за дълготрайна приложимост
В лично жилище са живеели 87.9% от семействата през 2023 година, а 7.8% са употребили жилище, без да заплащат наем. В жилища чартърен са живеели 4.3% от следените семейства. Второ жилище имат 8.8% от семействата.

В жилища, издигнати преди 1990 година, живеят 90.5% от семействата, като 73.6% са построени в интервала 1961 - 1990 година. Преди 1961 година са издигнати 16.9%, а след 1990 година - 9.5% от жилищата.

В дву- и тристайни жилища живеят 68.4% от семействата в страната и по-точно - 74.4% в градовете и 50% в селата. В по-големи жилища, с четири и повече стаи, живеят 19.7% от семействата в градовете и 48.0% в селата.

Има основни разлики в благоустроеността на жилищата в градовете и селата. Централна канализация имат 45.6% от жилищата в селата, до момента в който в градовете този % е 96.2%. С централно отопление, парно или газ, са 20.3% от жилищата в страната, надлежно 26.6% в градовете и 1.2% в селата.
 
Автомобили имат 57.7% от следените семейства, като 7.3% имат два и повече автомобила. 34.9% са декларирали, че нямат нужда от лека кола.

От предметите за дълготрайна приложимост най-разпространен е тв приемникът - имат го 99.3% от семействата, а 37.9% имат по два и повече тв приемника. На второ място е хладилната техника - 99.2% от семействата в страната (99.5% в градовете и 98.3% в селата) имат ледник и/или фризер.

Без телефон, стационарен или мобилен, са 1.0% от семействата. 90.6% имат единствено мобилен. С компютри разполагат 54.8% от семействата, като 62.3% са в градовете и 32.3% - в селата. 41.3% преценят, че нямат нужда от компютър в дома.

Наличие на интернет връзка в жилището имат 75.3% от домакинствата в страната. В градовете домакински интернет има в 82.0% от жилищата, а в селата - в 54.9%. Посочили, че нямат нужда от интернет връзка в дома си, са 22.9% от семействата.

Климатици имат 61.0% от семействата, а 12.5% не могат да си закупят такава техника заради липса на финансови средства.
Източник: dnesplus.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР