Германска компания проявява интерес за реализация на пилотен проект за

Германска компания проявява интерес за реализация на пилотен проект за ...

Германци обучават наши работници да санират зелено


Германска компания проявява интерес за реализация на пилотен проект за Югоизточна Европа за обучение и преквалификация на работници в областта на новите технологии за енергийна ефективност и намаляване на замърсяването с въглероден диоксид. Годишно в страната ни могат да бъдат обхванати до 10 000 души за изграждането на соларни фасади, контейнери за биогорива и фазови външни и вътрешни изолации в сградите.

Приоритетно програмата ще е насочена към преквалификация в сектори, които подлежат на преструктуриране, както и служители на минни компании, засегнати от реализацията на „зеления преход“. Проектът бе представен на среща на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова с представители на фирмата „Форте Глобъл“.

Източник: marica.bg