ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за ...

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за

Доц. Антон Тонев пред ФАКТИ: Новият национален план за справяне с пандемията е правилен и навременен

ФАКТИ разгласява отзиви с необятен набор от гледни точки, с цел да предизвиква градивни диспути.
Във вчерашния ден министър-председателят на Република България Кирил Петков, министърът на опазването на здравето проф. Асена Сербезова и министърът на образованието проф. Николай Денков показаха новия Национален действен проект за справяне с COVID-19.

Според новия проект България е условно разграничена на 6 клъстера от области, в които обстановката с ковид ще се следи поотделно. Ако се постанова, спомагателни ограничения ще бъдат въвеждани там, където се постанова. Според премиера това ще подсигурява, че бизнесът, както и родителите, да вземем за пример, ще могат да възнамеряват времето си за най-малко няколко дни напред.

В документа са заложени четири стадия за вероятно налагане на спомагателни ограничения:

- При 50% претовареност на интензивните кревати в даден клъстер се запълват, ограниченията ще бъдат напълно леки.

- При 60% претовареност – тогава има някои ограничения, само че всички бизнеси и всички учебни заведения работят.

- При 70% претовареност на интензивните кревати: стартира въвеждането на относително меки ограничения, само че децата от 1 до 4 клас остават в класните стаи.

- При 80% % претовареност на интензивните кревати – симетрично затваряне на бизнесите, с изключение на аптеките и питателните магазини.

По тематиката от ФАКТИ разговаряхме с доцент Антон Тонев, който е хирург-онколог и депутат от " Продължаваме промяната " в 47-мото Народно заседание. В същото време той е и ръководител на Комисията по опазване на здравето в сегашния парламент.

Разговора ни с него четете в идващите редове:

- Доц. Тонев, удовлетворен ли сте от новия проект за справяне с пандемията от COVID-19 у нас, който през вчерашния ден бе показан от премиера Кирил Петков и отрасловите министри - на образованието проф. Николай Денков и на опазването на здравето проф. Асена Сербезова, както и участвахте ли в правенето му?

- В разнообразни експертни срещи и предварителни диалози с сътрудниците от изпълнителната власт сме обсъждали тези въпроси и аз съм имал опция да изкажа моето мнение. Откривам някои свои мисли и тези в проекта за справяне с пандемията, само че никога не мога да се нарека участник в това. Планът е напълно акт на изпълнителната власт и го считам за верен и своевременен.

Това, което ще реализира, е, че първо ще има ясни граници и критерии, тъй че обществото да допуска какво следва да се случва при неподходящо развиване на пандемията, и второ - ще има задоволително време да осъзнае своята роля в увеличението на неподходящите критерии, като главен подобен аршин, както се запознахме всички, ще бъде броят на свободните интензивни кревати.

Обобщено, проектът реализира няколко цели. Едната е да покаже упования ход на болестта, критериите, посредством които ще се мери този ход и посредством които ще се прави оценка, а също и ограниченията, чрез които ще се опитаме да забавим или да обезвреждаме този противен ход на следващата, пета вълна, която ще бъде наречена " Омикрон вълна ".

- И Вие го отбелязахте, в проекта се вижда да се приказва преди всичко за заетостта в интензивните отделения, само че не и за ограничения при избран брой инфектирани с вируса. Защо акцентът пада единствено върху интензивните кревати?

- Това е един доста приспособен проект, с който ние ще се опитаме да се борим с следствията съответно на вълната и пандемията като цяло. Защо споделям приспособен - до момента в проектите, които бяха предлагани от предишно работещите сътрудници в изпълнителната власт, те буквално повтаряха препоръчаните критерии и ограничения от Европейския съюз, който разполага с една относително унифицирана болнична система със сходни параметри и благоприятни условия. За страдание, нашата здравна система има своите особености и когато се предлага една унифицирана за Европейския съюз мярка, тя не постоянно мери съответно тежестта върху нашето общество и нашата здравна система. За първи път в проект за деяние се вкарват ограничения, които да са районно приспособени. Поради това чакаме по-добри резултати, тъй като районните особености на нашата здравна система са включени в критериите.

Освен гореизложения аргумент, ние доста пъти сме употребявали термините " здравословна рецесия ", " здравна рецесия " или " пандемична рецесия ", като това е било правилно, поради доста тесните характерности на вирусните типове, които са били основа на предходните талази. " Омикрон " също има своите характерности и на фона на страни с висока имунизация, началните данни са, че той протича относително по-леко от преходните варианти, само че пък е много по-заразен и много по-бързо се популяризира. И това са обстоятелства, не са хипотези. Затова някои експерти си разрешаваме да разясняваме, че здравната рецесия, каквато се предполагаше и каквато се установяваше при предходните талази, ще премине в една по-скоро болнична рецесия. Тоест рискуваме поради бързото повишаване на новооткритите случаи в лечебните заведения да имаме дефицит на кревати - в сюжет на неприятен надзор на рецесията, и това да докара до доста съществени проблеми в лечебните заведения на фона на една вълна, която съпоставена с преходните талази, не е с толкоз високи равнища на смъртност и не е с толкоз високи равнища на тежко преболедуване, спрямо броя на новооткритите пациенти. Измествайки фокуса към вероятната болнична рецесия, ние изведохме критериите, които правят оценка опциите на лечебните заведения за пропускливост на нови случаи, а един от тези критерии е броят на свободните интензивни кревати и концепцията е да сложим акцента по премерване на рецесията върху този аршин.

- И въпреки всичко, на база новозаразените през днешния ден и през последните 3-4 дни от работната седмица, като доктор смятате ли, че най-малко нощните заведения би трябвало да се затворят за избран срок от време?

- Мярка за затваряне на някои бизнеси е планувана при липса на преодоляване на рецесията. Придържайки се към критерия за пропускливостта на болничната система, известните ни числа от през днешния ден не допускат такава мярка. Моето мнение напълно съответствува с препоръчаните ограничения в проекта. Той е консенсусен, не е препоръчан от един човек, разискван е авансово сред няколко специалисти и по-скоро е плод на едно групово мнение.

- По отношение на противопандемичните ограничения, персонално аз непрекъснато съм очевидец на тъпчене на базовите ограничения - носене на маска и отдалеченост. Също имам информация, а и съм ставал директен очевидец на неизискване на зелен документ за достъп до място, в което съгласно страната би трябвало да влизаш единствено в случай че притежаваш подобен документ. Планирате ли в групата на " Продължаваме промяната " посредством парламентарен надзор да алармирате виновните министри за този проблем, чрез което да се увеличи доста контролът на спазването на тези базови ограничения, както и вероятно да повлияете позитивно за решаването му посредством директна законодателна активност?

- Да, има прочут проблем в това, че има наложени наказания, които са много тежки - при неспазване на карантина и при неспазване на противопандемичните ограничения, които обаче при липса на контролиращ потенциал, някак в обществото се загнезди едно мнение, че в действителност няма кой да сътвори условия да се види дали дадена мярка се извършва или не. Тъй като става въпрос и за кадрови потенциал на службите, ние имаме няколко хрумвания. Една от концепциите ни е посредством законови и подзаконови ограничения да разтеглим броя на службите, които могат да реализират надзор, защото сега главно полицията може да ревизира и да постанова санкции, които да държат обществото будно, нащрек и да се съблюдават тези ограничения. Превенцията на наказването ние сега някак си не можем да я усетим, съдейки и по това, което вие споделихте.

Както споделих, считаме да разтеглим броя на контролните органи, считаме да сменяем наказванията, които са по Наказателния кодекс с най-вече административни ограничения и да занижим някои административни санкции, само че с хипотеза за всеобщо налагане - да знае жителят, че седне ли в някой ресторант и задържи ли се към 1 час, сигурно ще бъде тестван и шансът да му се размине ще е най-малък. Размерът на санкцията ще бъде търпим, в размер на 20-30 лева, само че тя ще бъде интензивно търсена от нарушителите, фишът за санкцията ще бъде публикуван на място и още на идващия месец нарушителите ще получават известие от Национална агенция за приходите, че имат неплатена санкция, която би трябвало да се заплати, тъй като другояче стартират да текат лихви. Чрез основаване на подобен механизъм ще се опитаме да увеличим контрола върху спазването на ограниченията и второ посредством дребни, само че ежедневни парични санкции, ще целим хората да придобият малко по-сериозно чувство за това, че имат персонална отговорност към контрола на рецесията. Тя не е единствено на страната или на контролните органи, а на всички нас като общество.

- В напълно близко бъдеще ли ще бъдат официализирани в Народното събрание упоменатите от Вас оферти?

- Да, до края на януари или при започване на февруари. В изпълнителната власт тези неща към този момент са задействани, обсъждаме разновидността тъкмо по какъв начин да бъдат основани като норма, защото при тях под формата на наредби нещата се случват много по-бързо. В Народното събрание самият законотворчески развой е малко по-бавен за да се основават качествени правила, които да търпят пробата на времето.

На процедура контролът на рецесията е в изпълнителната власт. Ние като законодателна по-скоро подкрепяме тези процеси, а не сме водещата мощ в тях.

- Имате ли някакви хрумвания по какъв начин страната ни да противодейства на издаването на подправени зелени документи?

- Подкрепяме концепцията на министър-председателя на Кирил Петков, че би трябвало да се търси доста сериозна отговорност. В момента самата законова форма съществува, защото това са документи с погрешна информация, които се издават от лица по време на тяхното професионално деяние. Създадената норма би трябвало да бъде интензивно търсена като обстановка, имаме опция при постъпване в болница да ревизираме имунологичния статус на всеки тежко болен - дали той има антитела или няма антитела, като, несъмнено, това леко ще оскъпи диагностичния развой, само че въпреки всичко е някаква мярка. Хората би трябвало да знаят, че това дали са с подправени зелени документи може да бъде открито посредством лабораторно проучване и те ще бъдат разпитвани в тази посока, а лекарите, които са издали документа, ще бъдат подвеждани под отговорност.

- По отношение на акцията за имунизация против COVID-19, министърът на опазването на здравето проф. Асена Сербезова изрази позиция, че такава с лозунги би отблъснала колебаещите се по въпроса хора. Ако това е по този начин, то какъв метод тогава да изберем?

- Тук отново ще отново ще повторя, че самодейността за акцията е оставена в ръцете на изпълнителната власт. Ние имаме доста добра връзка с проф. Сербезова и обсъждаме възможните тактики, възможните благоприятни условия, само че в тази ситуация една странична роля, каквато има законодателната власт при контрола на рецесията, да поучава, и то през медия - това не е в посока възстановяване успеваемостта на основаването на проект и осъществяването му. Изпълнителната власт в лицето на проф. Сербезова ще бъде нашият главен комуникатор за това какви са проектите и тактиките и какво следва и като информационна акция, и като промоция на имунизацията, и напълно като надзор на здравната рецесия.

Една от концепциите, която идва от нас като представители на законодателната власт и я даваме на изпълнителната власт, е основаване и промотиране на уебсайт на български език, на който да се запише, в случай че някой има доста съществени нежелани лекарствени реакции и въобще каквито и да е нежелани лекарствени реакции от имунизацията. Там ще има доктор, който ще може да отговори на сложени въпроси - дали реакцията е от имунизацията или e събитие от инцидентен темперамент, който съответствува по време с имунизацията. Ще би трябвало да се уточни какъв брой време тази нежелана лекарствена реакция е работила върху вашето тяло, тъй като има доста документирани нежелани лекарствени реакции, само че над 99% и повече са с временен, и то временен временен резултат. По този метод, безусловно свободно споделяйки избрани нежелани лекарствени реакции като нараснала температура, като болежка, като гадене, като световъртеж, с акцент на времетраенето, доста хора ще се убедят, че става въпрос за реакции, които не престават половин час, пет минути, два часа или половин ден, след което животът не престава безусловно обикновено, без повече тази нежелана лекарствена реакция да се завърне. Това са естествени неща за процеса на имунизация, те са съществували постоянно и с предишни ваксини, които безусловно са ни били налагани като наложителна имунизация за други болести. С тази наша концепция желаеме да повишим равнищата имунизация против COVID-19 в България

Източник: fakti.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg