ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за ...

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за

Краят на ерата Меркел е положително развитие за България

ФАКТИ разгласява отзиви с необятен набор от гледни точки, с цел да предизвиква градивни диспути.
Коментар на историка Кирил Чуканов за края на ерата Меркел в подтекста на ролята ѝ като страж на ГЕРБ и Борисов

Краят на ерата Меркел е позитивно развиване за България, доколкото гербаджиите губят най-важния си патрон на запад. Меркел целеустремено легитимираше и поддържаше режима на Борисов, до момента в който последният дерибействаше и ограбваше страната. Оттук насетне гербаджиите, изгубили достъпа до централната власт, ще затъват във все по-голяма изолираност. Позициите им на общинско равнище ще ги крепят единствено до време.

Без сериозна западна поддръжка или ще би трябвало да се примирят с последователно стопяване и прекосяване на структурите им към новите мощни на деня, или да търсят избавление в популизъм, че Европа е към този момент неприятна и желае да ни пороби. Но това пространство е задоволително добре заето и в този момент. Все отново няма да е толкова учудващо поради това, че зад фасадата на " европейското развиване " Борисов обслужваше редовно Кремъл.

Мутро-милиционерите имат доста какво да губят и няма да се предадат без пердах.

От друга страна очертаващото се ново немско държавно управление ще усили прогресивистките трендове до кресчендо. Това не вещае нещо изключително хубаво за Европа. А тукашната коалиция на прогресивните сили ще се базира на него (вече го прави). Та може и да удържи много по-дълго време, в сравнение с допускат или се надяват мнозина тук. Предстои да забележим каква ще е новата непоклатимост.

Източник: fakti.bg