Европейският цифров иновационен хъб Тракия стана първият български доставчик на

...
Европейският цифров иновационен хъб Тракия стана първият български доставчик на
Коментари Харесай

Услугите на ЕЦИХ “Тракия” в престижни международни платформи

Европейският дигитален иновационен хъб „ Тракия " стана първият български снабдител на услуги за киберсигурност, който се причисли към „ Cyberhive EUROPE " ® - платформата на Европейската организация за киберсигурност (ECSO). Сред членовете на Борда на ЕCSO е и Светлин Илиев - началник на интернационалните партньорства на Хъб " Тракия ". Сред учредителите на ЕЦИХ " Тракия " е и Съюзът за стопанска самодейност (ССИ), който е координатор за България на паневропейския знак за качество в кибер-индустрията „ Cybersecurity Made in Europe„.

В своята платформа ECSO има доверени снабдители на услуги от близо 20 европейски страни, измежду които и ЦИХ " Тракия ", бенефициент по плана „ Cyber4AllSTAR ", финансиран по стратегия „ Дигитална Европа " на Европейската комисия и националната стратегия „ ПНИИДИТ " за научни проучвания и нововъведения.

В платформата „ Cyberhive " могат да бъдат открити най-новите решения за киберсигурност от европейски снабдители, в това число „ Тракия Кибер Полигон " на ЕЦИХ " Тракия " ; съществува и опция съответните снабдители да се свързват между тях.

Европейският дигитален иновационен хъб „ Тракия " към този момент получи „ Знак за качество " в границите на платформата „ ADMA Trans4MErs xChange„, който утвърждава ролята на Хъба като снабдител на софтуерни услуги за европейските дребни и междинни предприятия от индустриалния бранш.

Първата услуга, която ЕЦИХ Тракия промотира в интернационален проект е „ Digital Maturity Assessment " - оценка на цифровата зрялост на предприятията, която служи като насочна точка към останалите профилирани услуги на Хъба в областта на киберсигурността.

Благодарение на експертния опит на координатора на хъб „ Тракия " в лицето на Съюза за стопанска самодейност, в екипа на Хъба има експерти по интернационален бизнес, които да опосредстват връзките сред българските МСП от индустриалния бранш и техните сегашни и бъдещи сътрудници от останалите страни-членки на Европейски Съюз.

Промоцията на ЕЦИХ Тракия в интернационалните платформи не се лимитира единствено до тези, които са онлайн. На 08.03.2024 година ЕЦИХ Тракия взе интензивно присъединяване в Българо-Турския бизнес конгрес, проведен в гр. Бургас от Изпълнителна организация за поощряване на дребните и междинните предприятия (ИАНМСП).

„ България и Турция са съседи, които имат опцията да споделят мощните си страни. Огромните запаси и модерните софтуерни паркове в Турция работят по нововъведения и желаят да споделят това със съседите си от България. Ние в България притежаваме шанса да сме част от Европейския съюз и да познаваме пътя към общия пазар, само че и да бъдем мощно новаторски и създаващ общности народ. ", разяснява във връзка на форума Ясен Танев - началник на партньорската еко-система на Хъб „ Тракия ", който бе модератор на панелната полемика за нововъведенията в цифровите технологии по време на събитието.

ЕЦИХ " Тракия " имаше опцията посредством своя специалист да предизвика диалози на тематика съседи и иноватори през бизнес и научни екосистеми. Обяви и предстоящото уголемение в интернационален проект на поддържания от Хъба „ Каталог за иноватори„, както и достъп за българската новаторска екосистема до турския пазар посредством контактите на ЕЦИХ " Тракия " там.

ЕЦИХ " Тракия " сплотява университетските среди, МСП, огромни компании, обществени администрации и браншови асоциации, с цел да преодолее пропастта в областта на цифровизацията и киберсигурността в България. EЦИХ " Тракия " се концентрира върху обезпечаването на достъп до експертиза в региона на киберсигурността на районно, национално и европейско равнище посредством своите открити връзки и участие в разнообразни организации - EЦИХ " Тракия " е контрактуван сътрудник на районното посланичество на мрежата EEN, а също и на Европейския кулоар за киберсигурност (ECCE). ECCE е общоевропейска самодейност под шапката на European Cyber Security Organization (ECSO), която сплотява цифрови хъбове от целия Европейски съюз, фокусирани върху киберсигурността.

Източник: cross.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР