Европейската комисия се обърна към съда на ЕС във връзка

Европейската комисия се обърна към съда на ЕС във връзка ...

ЕС даде на съда на ЕС Германия и Унгария за неправилно изпълнение на третия енергиен пакет.Европейската комисия се обърна към съда на ЕС във връзка с непълното изпълнение от страна на Германия и Унгария на третия енергиен пакет, става ясно от съобщение на ЕК в четвъртък.

„Европейската комисия се обръща към съда на ЕС по отношение на Германия за правилно прилагане  на  директивите по електроенергетика и природен газ. Двата документа  са част от третия енергиен пакет и съдържат ключови положения за правилното функциониране на енергийните пазари“, се казва в съобщението.
Според ЕК, „Германия не е осигурила пълно спазване на нормите, касаещи пълномощията и независимостта на националния регулаторен орган“ , става ясно от съобщението.
„В частност регулатора няма пълна свобода на действие при установяване на мрежовите тарифи и други условия за достъп до мрежите и балансирането на услугите“ , отбелязват от ЕК. Освен това Германия некоректно е „инкорпорирала в националното законодателство редица изисквания, касаещи модела на разделяне на независимия оператор (ITO)”.

По отношение на Унгария, ЕК отбелязва, че „унгарското законодателство изключва определени видове разходи от изчисляването на тарифите за електроенергия и газ за мрежите  в нарушение на принципа за възстановяване на разходите по дадени тарифи“.

„Освен това комисията установи, че Унгария е приела поправки в енергийното си законодателство, които поставят под заплаха правото на операторите на пазара за пълен съдебен преглед на решенията на националния регулатор по отношение на мрежовите тарифи“, се казва още в съобщението.

Източник: 3e-news.net