Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за България за ...

Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за България за

ЕК одобри ОП Транспортна свързаност за България на стойност 1.61 млрд. евро


Европейската комисия утвърди първата огромна инфраструктурна стратегия за България за срока 2021-2027 година - Програмата „ Транспортна съгласуваност “, оповестиха от пресцентъра на Представителството на Европейска комисия в България.

Европейски Съюз отпуска 1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските стратегии за доближаване през този програмен срок. Предвидените вложения ще насърчат потреблението на екологосъобразни типове превоз и различни горива, ще подобрят качеството на пътната, железопътната и морската инфраструктура и ще допринесат за понижаване на нездравословното влияние на превоза върху околната среда. Една от главните задания, избрани в програмата, е навременното довеждане докрай на TEN-T мрежата и цифровата промяна. Сред другите цели са:

• Привличане на пасажери и товари към железопътния превоз посредством възстановяване на качеството на железопътната инфраструктура;

• Премахване на наличните “тесни места “ по пътната инфраструктура;

• Разработване на интелигентни транспортни системи и използване на реформаторски решения за постоянна, умна, сигурна и интермодална TEN-T мрежа в сходство с задачите на националната транспортна политика и рекомендациите на европейския учебен срок. 

Най-важните планувани вложения са:

• Изграждане и рационализация на железопътни сектори по коридора Ориент/Източно Средиземноморие, в това число железопътна връзка сред Република България и Република Северна Македония, както и рационализация на железопътната линия София-Перник-Радомир;

• Изграждане на пътен сектор по продължение на коридора Ориент/Източно Средиземноморие и възстановяване на свързаността сред Рейнско-Дунавския кулоар и Ориент/Източно-Средиземноморския кулоар в посока Север-Юг, в това число построяването на автомагистрала Русе - Велико Търново;

• Изграждане на инфраструктура за различни горива по главните посоки на националната пътна мрежа;

• Развитие и разширение на вътрешно водни пътища и морските пристанища за публичен превоз за осъществяване на мултимодални интервенции, модернизиране и развиване на терминали и пристанищни уреди за смесен превоз.

Проектите, съфинансирани от Европейски Съюз по Програмата „ Транспортна съгласуваност “, ще допринесат и за постигането на задачите на Стратегията на Европейски Съюз за района на река Дунав. 

Източник: novini.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg