Европа и България се намират в енергийна криза. Цените на ...

Европа и България се намират в енергийна криза. Цените на

Валентин Николов: Ако има държавна политика за АЕЦ „Белене“, първи реактор – след 10 г.

Европа и България се откриват в енергийна рецесия . Цените на газ и електричество не престават да порастват , като у нас разликата е драстична. В същото време периодите за приемане на „ зелената договорка “ и затваряне на едни от най- съществените ни мощности са застрашени. Пред Tribune.bg изпълнителният шеф на БЕХ разкрива имаме ли опция за АЕЦ „ Белене “ и каква ще бъде съдбата на въглищните централи: - Колко време ще ни би трябвало да пуснем първия реактор на АЕЦ „ Белене “? - Интересен казус . Първо би трябвало да се види по кое време ще е старта, тъй като той стартира с разрешението за градеж , а то е свързано с Оценка за въздействието на околната среда/ОВОС/ – ще важи ли към този момент изготвения Оценка на въздействието върху околната среда или няма да важи? Като виждам Европейска комисия е настроена да не го признае остарелия Оценка на въздействието върху околната среда , затова ще има нов. Тоест,  в случай че няма държавно обмисляне и политика в тази област, и целият държавен уред да бъде зает , тъй като не зависи единствено от едно министерство на енергетиката в тази ситуация , съм песимистичен за периодите и не мога да посоча период . Ако има такава политика, е различен казус , само че не по-рано от 10 години, само че отново би трябвало да има политическо решаване по тази причина . - Може ли в тази връзка да се възползваме от положителния звук от Европа, който заместител - ръководителят на Европейска комисия Тимерманс показва , с цел да се одобри Оценка на въздействието върху околната среда , да се смекчат позициите на Европа и планът да тръгне? - Не, в никакъв случай няма да се случи. Категорично, характерно що се отнася до околната среда. - А каква поддръжка да чакаме ? Досега от Брюксел се интересуваха единствено кой ще финансира плана „ Белене “? - Точно по този начин , това си е част от лицензията. Те елементарно не ни спират, както и за „ Балкански поток “. - Какво подхваща БЕХ по отношение на удължение живота на въглищните ни централи? - Имаме група за нововъведения и търсим разнородни технологии, които да ни бъдат показани и ще пуснем за оценка в другите университети за химично и физично удостоверение на тези нововъведения . Ако и бизнес проектът им се удостовери , ще пристъпим към въвеждането им. Т.е. търсим разновидности за новаторски метод за справяне със замърсяването и изискванията по години на Европейска комисия , с цел да сведем въглеродните излъчвания до нужните равнища . - А периодите , които се разясняват по отношение на спирането на Топлоелектрическа централа -овете, кое вярното? 2038 или 2040г., само че в действителност още през 2025г., тъй като тогава ще спре държавната помощ за тях? - И двете са верни. Принципно би трябвало да са ясни две неща. Първо, никой не ни кара да затваряме каквото и да е, кардинално , само че , в случай че желаеме да получим пари, би трябвало да се ангажираме с дати. Тези дати се договарят с Европейска комисия , като приказваме за рандеман на въглища, а не на въглищни централи, тъй като централите могат да работят с различни горива и по различни способи . Иначе си има условия във връзка със „ Зелената договорка “ и те са 550г въглероден двуокис на един МВтч направен , а ние сега сме над 1100г на МВтч, т.е. би трябвало да понижим тези равнища . Отделно и държавната помощ, в случай че не сме въвели изискването за потенциал , което би трябвало да се нотифицира от Европейска комисия , е работа без държавна помощ след 2025г.

Източник: dnesplus.bg