Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден ...

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден

Ръст с 19.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 421.60 лв. за MWh с ден за доставка 6 декември 2021 г.

Енергийната борса в границите на търговията в сегмент „ пазар ден напред “ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 421.60 лева за MWh и количество от 81 987.70 MWh с ден за доставка 6 декември 2021 година, сочат данните от търговията. Това е покачване с 19.7 % по отношение на цената при затварянето на предходната търговия. Освен това прави усещане рекордно изтъргуваният размер за последните седмици. Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 519.39 лева за MWh, при количество от 43 308.30 MWh. Извънпиковата енергия (38 679.40 MWh) е на цена от 323.81 лева за MWh (1-8; 21-24 часа). Още по тематиката Борси 4 дек 2021 Борсата започва при междинна цена от 221.01 лева за MWh и количество от 2972.4 MWh. Най-ниската стойност от 104.59 лева за MWh е регистрирана за 03 часа (2846.9 MWh). Най-високата цена на електрическата енергия търгувана в сегмента „ пазар ден напред “ е реализирана в 09 часа – 642.59 лева за MWh при количество от 3615.9 MWh. Висока е и цената за 18 часа – 586.68 лева за MWh (3655.4 MWh). В 24 часа цената на търгуваната електрическа енергия в този сегмент спада до 317.03 лева за MWh при количество 3530.6 MWh. Спрямо цената от 352.06 лв. за MWh или 180.01 евро за MWh за 5 декември 2021 година, цената на търгуваната електрическа енергия с ден за доставка 6 декември се покачва до 215.56 евро за MWh (ръст с 19.7 %), съгласно www.energylive.cloud, или 421.60 лева за MWh по данни на БНЕБ. При търговията в пазарен сегмент " в границите на деня " на 5 декември 2021 година общият търгуван размер към часа на издание на информацията е 2 707.60 MWh при приблизително претеглена дневна цена от 355.49 лева за MWh. Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния систематичен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват комерсиалния продан, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата вземат участие (MW): Име MW АЕЦ 34,61% 2162.85
Кондензационни Топлоелектрическа централа 51,57% 3222.81
Топлофикационни Топлоелектрическа централа 6,23% 389.11
Заводски Топлоелектрическа централа 1,89% 117.87
Водноелектрическа централа 0,14% 8.72
Малки Водноелектрическа централа 1,40% 87.27
ВяЕЦ 2,20% 137.2
ФЕЦ 1,24% 77.33
Био ЕЦ 0,74% 46.29 Товар на Република България 4781.93

Източник: 3e-news.net