Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент„пазар ден напред“затвори ...

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент„пазар ден напред“затвори

Силен спад с 22%: Енергийната борса затвори при цена за цена за базова енергия от 424.91 лв. за MWh

Енергийната борса в границите на търговията в сегмент„ маркет ден напред “затвори при стойност за базова енергия (1 – 24 часа) от424.91 лева за MWhи количество от 79864.30 MWh с ден за доставка 26 ноември 2021 година, сочат данните от търговията.Това е съществено намаляване от 22 % по отношение на цената при затварянето на предходната търговия. Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 533.23 лева за MWh, при количество от 40783.10 MWh. Извънпиковата енергия (39081.20 MWh) е на стойност от 316.58 лева за MWh (1-8; 21-24 часа). Още по тематиката Борси 24 ное 2021 Борсата започна при междинна стойност от 348.34 лева за MWh и количество от 3461.1 MWh. Най-ниската цена – 231.98 лева за MWh при размер от 3275 MWh е регистрирана в 03 часа. Най-високата стойност на електрическата енергия търгувана в сегмента „ маркет ден напред “ е реализирана в 09 часа – 589.12 лева за MWhпри количество от 3394.1 MWh. Висока остава и цената, регистрирана за 18 часа – 553.94 лева за MWh (3491 MWh). В 24 часа стойността на търгуваната електрическа енергия в този сегмент е 221.01 лева за MWh при количество 3155.5 MWh. Спрямо цената от 544.52 лв. за MWh или 278.41 евро за MWh за 25 ноември 2021 година,цената на търгуваната електроенергияс ден за доставка 26 ноември се намалява до 217.25 евро за MWh(спад с 22.0 %), съгласно www.energylive.cloud, или 424.91 лева за MWhпо данни на БНЕБ. При търговията впазарен сегмент " в границите на деня " на 25 ноември 2021 година общият търгуван размер към часа на издание на информацията е 1065.70 MWh при приблизително претеглена дневна стойност от 585.07 лева за MWh. Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния систематичен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват комерсиалния продан, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата вземат участие (MW): Име MW АЕЦ 34,05% 2164.07
Кондензационни Топлоелектрическа централа 49,26% 3130.23
Топлофикационни Топлоелектрическа централа 5,75% 365.1
Заводски Топлоелектрическа централа 1,90% 120.65
Водноелектрическа централа 0,33% 21.08
Малки Водноелектрическа централа 1,05% 66.76
ВяЕЦ 0,31% 19.66
ФЕЦ 7,10% 451.03
Био ЕЦ 0,26% 16.4 Товар на Република България 5116.56

Източник: 3e-news.net