Енергетиката е един от най-важните приоритети на партиите и коалициите, ...

Енергетиката е един от най-важните приоритети на партиите и коалициите,

Партиите искат независимост в енергетиката, БСП залага визията си от 2019 г., „Възход” – нищо

Енергетиката е един от най-важните цели на партиите и обединенията, които социолозите подреждат в електоралните си изследвания, че ще влязат в Народното събрание след изборите на 2 октомври.

БГНЕС ревизира какви ограничения оферират седемте политически обединения в предизборните си стратегии.

ГЕРБ-СДС ще приложи ограничения за превъзмогване рецесията с високите цени на тока и естествения газ, ще подсигурява сигурни и надеждни доставки на енергийни запаси на налични цени и ще преструктурира фонд „ Сигурност на електроенергийната система “ за обезпечаване на механизъм и критерии за подкрепяне на небитовите консуматори на естествен газ. Мерките включват още гарантиране на конкурентен и в изгода на потребителя пазар на горива посредством засилен и добре съгласуван надзор от всички институции и обезпечаване на държавна поддръжка за целеви обезщетения на увеличените цени на енергоносителите за лечебните заведения, просветителните институции, обществените услуги, религиозните храмове, културните институции и земеделските производители. Незабавно оповестяване от страна на „ Булгаргаз “ ЕАД на обществен и транспарантен интернационален търг за избор на снабдител на полутечен естествен газ, с който да бъде подписан дълготраен контракт и ускорение на темповете за завършване на почналия през 2018 година развой за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво за АЕЦ „ Козлодуй “ и увеличение на обсега и размера на помощите на лицата, които получават помощи за отопление също са част от програмата на обединението.

„ Продължаваме смяната “ ще работи за енергийно самостоятелна и уравновесена национална енергийна система, пазарно-регулирани и рационално-интегрирани ВЕИ и дълготрайно предвидима среда за вложителите в енергийния бранш. Справедливи и предвидими цени на енергията и за бизнеса, и за битовите консуматори, чист въздух над всички райони в България, конкурентоспособна промишленост с интензивно присъединяване в енергийния бранш, здравословни, енергийно ефикасни жилища, както и унищожаване на енергийната беднотия са също част от заложените ограничения в програмата. От Природен парк си слагат за цел нулева енергийна беднотия през 2030 година, необятно нахлуване на децентрализирани източници на енергия – PV, соларни колектори, биогаз, енергийна утилизация на отпадни води, енергийна утилизация на битови и селскостопански боклуци. Постигането на всичко това съгласно предизборната стратегия на Природен парк ще се случи посредством оптимално бързо създаване и въвеждане в употреба на интерконектора IGB, ускорение на реализацията на план за създаване на терминал за полутечен газ Александруполис и реализиране на синергия с интерконектора IGB за цялостно потребление на комерсиалния му капацитет, също и посредством реверсивни клапи на всички входно-изходни точки на газопреносната мрежа. Закриване на БЕХ е също част от проекта на партията.

Енергийната политика на Движение за права и свободи обезпечаване на непоклатимост и диверсификация на енергийната система без това да е в ущърб на жителите, енергийна диверсификация на страната посредством понижаване и очистване на енергийната взаимозависимост от Руската федерация, обезпечаване на газови и петролни доставки на оптимално положителни цени без посредници. Други съществени цели в предизборната стратегия на партията са опазване на цените на ел. енергията за популацията, компенсиране цените на ел. енергията за бизнеса, фиксиране на пределни цени на горивата и помощи за хората, които се отопляват с дърва посредством цялостна отплата на повишаването на цените на дървата за огрев.

„ Демократична България “ ще се стреми към постигането на съгласие сред главните политически сили по отношение на дълготрайните цели в сферата на енергетиката и ще създаде нова енергийна тактика с небосвод до 2050 година, в която ще заложи намаляването на излъчванията на парникови газове, повишението на енергийната успеваемост, нарастването на каузи на възобновими енергоизточници и обезпечаването на най-малко 15% равнище на междусистемна електроенергийна съгласуваност сред страните членки на Европейски Съюз. Демократична България си слага за цел да преструктурира финансовата рамка за производството на електрическа енергия от изкопаеми горива до 2025 година и да развива производството на възобновим водород посредством потребление най-вече на вятърна и слънчева енергия. Коалицията ще работи за присъединяване страната в създаване на трансевропейска енергийна инфраструктура, която да способства за предотвратяването на внезапни енергийни ценови шокове, която да спомага за въвеждането на по-голяма конкуренция на пазара, както и да улеснява развиването на възобновима енергия. Проектите, които ще поддържа са за създаване на язовир „ Яденица “ и за увеличение размера на долния изравнител на ПАВЕЦ „ Чаира “. Демократична България ще работи за либерализиран пазар за електрическа енергия за всички консуматори, комбиниран с ограничения за отбрана на енергийно бедните и за осъществяване на оценка и разбор на осъществяването на плановете по извеждане от употреба на блокове 1–4 на АЕЦ „ Козлодуй “, включително и на успеваемостта, и на темповете на преправка и погребение на радиоактивни боклуци. Въвеждане на данъчни облекчения или дотации за закупуване на електрически автомобили и смяна на регулаторната рамка за предпочитано развиване на ВЕИ източниците – слънце, вода, вятър, хидротермална енергия, водород и биомаса, както и за оползотворяване на капацитета за произвеждане на биогаз също са включени в програмата.

„ Българска социалистическа партия за България “ лежат на Визията си за България, призната през 2019 година. В рамките на една страница тематика „ Енергетика ” е оповестена за предпочитана цел. Според левицата българската енергетика би трябвало да бъде сигурна, обществено търпима, финансово постоянна, предвидима и професионална.

Левицата залага на възобновяване на плана за газов кулоар с Русия в сходство с европейските правила и създаване на инфраструктура за транспорт на естествен газ от „ Турски поток ” към останалите елементи на ЕС; Разширяване и рационализация на газовото вместилище в Чирен и основаване на нови газови складове. Според тях би трябвало да се работи за поддръжка за въглищните централи за оптималната удължение на живота им, както и на въгледобива. Във визията си Българска социалистическа партия вписват и развиване на електропреносната система и съгласуваност със прилежащите страни.

По отношение на енергетиката „ Възраждане “ употребява причините от предизборната си стратегия от 2021 година От партията оферират създаване на дълготрайна национална теория за развиването на енергетиката, която ще регламентира стратегическите цели и политики за развиване на бранша, оптимизацията на енергийния баланс по повод на типовете енергия и обезпечеността с енергийни носители, диверсификацията на източниците, опциите за основаване на ресурси, облекченото въвеждане на микромощности, обезпечаването на бранша със експерти, развиването на научно-техническия капацитет, развиването и поддържането на материалната база, успеваемостта и ефикасността при производството и използването на електрическа енергия. Реформиране на ДКЕВР, НЕК и БЕХ, преразглеждане на цените и дейно държавно контролиране на цените на доставка на електрическа енергия, както и прецизен надзор над монополистите и строго санкциониране при всяко нарушаване са част от ограниченията. „ Възраждане “ има за цел да контролира изкупните цени на зелената енергия и създаваната от ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3 в „ Марица-изток “, също и създаване и подкрепяне на производството и потреблението на микро и мини енергодобивни уреди и системи за енергийна самостоятелност на дребни жилищни, селско икономически и индустриални обекти, по този начин че всяко малко дружество и домакинство да могат да вземат участие в добива и разпределението на енергия. Програмата включва още назад изкупуване на дистрибуторските мрежи от държавно следени сдружения и присъединяване в транснационални транзитиращи системи, при опазване на националния интерес, както и дейно потребление на различни източници за отопление – фабрики за изгаряне на битови боклуци, термални минерални води и тъй наречените

„ Български напредък “ има като заложен приоритет „ Енергетика “, само че няма информация в каква тенденция ще се работи. /БГНЕС
Категории:Тагове:

Източник: bgnes.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg