Един въпрос стои със страшна тежест и ние дължим отговор ...

Един въпрос стои със страшна тежест и ние дължим отговор

Халил Летифов: Дължим отговор на обществото за „Български пощи“

Един въпрос стои със страшна тежест и ние изискуем отговор на обществото, а и на всички чиновници на „ Български пощи “ АД.

И той е: Как ще защитим осъществяването на универсалната пощенска услуга? Това съобщи зам.-председателят на Движение за права и свободи и на ПГ на Движението Халил Летифов по време на парламентарното запитване към вицепремиера по дейно ръководство Калина Константинова за положението на „Български пощи“.

Летифов изясни какво значи универсалната пощенска услуга. Тя включва приемане, преместване и доставки на вътрешни интернационалните пощенски колета, кореспондентски колета, дребни пакети, печатни творби, колета за незрящи и едва виждащи лица.

С контракт универсалната пощенска услуга е вменена на „ Български пощи “ за период от 15 години.Това е обнародвано в Държавен вестник бр.102 от 2010 година Договорът изтича през 2025 година

„Въпросът е по какъв начин ние пазиме осъществяването на универсалната пощенска услуга? Ще бъде ли удължен този контракт? Ще подобрим ли изискванията на труд на чиновниците в „ Български пощи “ за да съхраним тази институция. Тя не е просто един оператор. Ще върнем ли нейната конкурентоспособност, която беше отнета в интерес на другите оператори?“, попита Халил Летифов.

Приветствам концепцията да се правят и административни услуги в пощите. Предвид, че дребните, отдалечени и едва обитаеми места нямат достъп до административни и държавни органи и услуги и пощите са единствената държавна институция която съществува в тях, сподели още националният представител от Движение за права и свободи.

Закриваме учебни заведения, има проблем с превоза със свързаността, за която приказваме при над 60% от обитаемоте места в страната. Закриваме лечебни заведения, кабинети, като закрием и пощите, тези обитаеми места няма да имат връзка с държавните институции, акцентира Летифов.
И попита: Ще бъдат ли предпазени пощите като институция, ще бъде ли дейно вложено дейно в тях, тъй че да запазят статута си.

Народният представител приветства разискванията по питането, в това число и плана за решение. Той обаче предложи на вносителите и публицистична корекция, като настоя срокът за внасяне в Народното събрание на дефинитивни отчет на Сметна палата 29 юли, 2022г. да се усили до края на август.

Аргументът му е да се извърши подробен и ефикасен одит като се има предви и кибер офанзивата против пощите и забавянето на възнаграждението на чиновниците вътре.

Халил Летифов акцентира, че остават редица въпроси за бъдещето на „ Български пощи “.

Посочи, че над 2300 от пощенските станции са в по-малките обитаеми места. Обясни, че в проекта за възобновяване и резистентност, е залегнала точка, като план да се обезпечат пилотно разрастване на зарядни станции за електрически автомобили за зареждане в последна точка до 100 определени насели места в селските региони, ситуирани по направления с туристическа активност.

Във връзка с този факт той зададе няколко въпроса:

Първо – това държавна помощ ли е? Получена ли е такава мотификация за тази държавна помощ?

Второ – по какъв начин ще бъдат определени тези 100 обитаеми места, при съществуване на 2300 и от горната страна такива?

Трето – какви ще бъдат критериите, по какъв начин тъкмо ще бъде направено това нещо?

Отбеляза че е записано „ инвестицията ще бъде в цялостно сходство с правилата и насоките на инструмента на Европейски Съюз за 5G кибер сигурност, където е належащо ще се извърши предпазен разбор на риска на доставчиците, потребление на сертифицирани съставни елементи и процеси, както и непрекъснато тестване и одит. “ Заяви, че това е доста значимо, само че и че в проекта за възобновяване и резистентност 5G-свързаността е отпаднала като план и има неясноти както за бранш телекомуникации, по този начин и за общността по какъв начин ще се случи тази съгласуваност. Заключи, че в действителност по този начин се лимитира свързаността.

Източник: novinata.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg