Един от всеки пет души в ЕС е застрашен от ...

Един от всеки пет души в ЕС е застрашен от

Българите са втори по бедност в ЕС след Румъния

Един от всеки пет души в Европейски съюз е заплашен от беднотия. България и Румъния са двете страни в Европейски съюз с най-огромен порцион от популацията изложен на беднотия и материални ограничения. Това сочат финалните данни на Евростат, съгласно които двете страни са измежду четирите в Европейски съюз с повече от една четвърт от популацията изложено на риск от беднотия: Румъния (35,8%), България (33,6%), Гърция (27,5%) и Испания (27%).

В отчета са показани няколко констатации от по-подробната публикация " Statistics Explained " за изискванията на живот в Европа.
 До зимата хиляди фамилии в Гърция ще са под прага на бедността До зимата хиляди фамилии в Гърция ще са под прага на бедността
В Гърция непрестанно се повишават стойностите на стоките в магазините. Според специалисти до зимата хиляди фамилии ще останат под прага на бе...

През 2020 година в Европейски съюз е имало 75,3 млн. души, изложени на риск от беднотия, 27,6 млн. души са били в тежко материално и обществено състояние, а 27,1 млн. души са живели в семейство с ниска активност на труда.

Сред 96,5 млн. поданици в Европейски съюз, които са били изправени пред риск от беднотия, към 5,9 млн. души (1,3% от общото население) са живели в семейства, изпитващи по едно и също време и трите изисквания за беднотия (риск от беднотия, тежко материално и обществено лишаване и живеещи в семейство с доста ниска активност на труда).

Най-ниските дялове на хората, изложени на риск от беднотия, са записани в Чехия (11,5%), Словакия (13,8%), Словения (14,3%), Нидерландия (15,8%) и Финландия (15,9%).

Източник: actualno.com