Двамата победители в конкурса за длъжността съдебен помощник в наказателното ...

Двамата победители в конкурса за длъжността съдебен помощник в наказателното

Станаха известни новите съдебни помощници в наказателното отделение на Варненския районен съд

Двамата спечелили в състезанието за длъжността правосъден асистент в наказателното поделение на Районен съд - Варна са Ирина Владимирова и Сияна Стоянова. Това сочат резултатите от окончателното класиране на участниците в състезанието, отразени в протокола, който е оповестен в уеб страницата на съда. Проверка на " Дневник " демонстрира, че Стоянова е измежду купувачите на, които сега са обект на

Според изискванията на състезанието, претендентите за оповестената служба са решавали наказателно - юридически проблем, за несъмнено време, а тези от тях, които са получили оценки минимум или над 4.50 са били позволени до събеседване с комисия, избрана със заповед на административния началник на Районен съд - Варна. Окончателното класиране на претендентите е направено на база приблизително аритметично число от оценките, получени в двата тура на състезанието, е записано още в окончателния протокол след провеждането му.

Така преди всичко с оценка 6.00 е класирана Ирина Владимирова, а на второ с 5.75 - Сияна Стоянова.

Досието, оповестено в уеб страницата на Варненския Районен съд, не дава информация за предишни длъжности или местоработата на претендентите, взели участие в състезанието. А измежду документите, които те е трябвало да показват не се изисква препоръка от предходните им работодатели.

В началото на август т.г. обаче " Дневник " разгласява данни, получени по Закона за достъп до социална информация, съгласно които единствено за последните четири години (след май 2017 г.) някогашният регионален шеф на Варна Стоян Пасев е продал по процедури без търг държавни парцели на стойност надхвърляща 6 млн. лева
Сделките се оказаха сключвани както с юридически, по този начин и с физически лица.Как държавни парцели за над 6 млн. лева са били продадени във Варна без търг -.

В първия случай бяха продавани терени, подобаващи за строителство в влиятелни региони на града, а във втория - чиновници на регионалната администрация бяха придобивали жилища, елементи от къщи и гаражи. Един от тези чиновници се оказа точно класираната в този момент на второ място в състезанието за правосъден асистент в Районен съд - Варна Сияна Стоянова.

Голямата част от въпросните парцелите бяха добити от новите им притежатели на цени, съвсем идентични с данъчната им оценка. Веднага по-късно те са били препродавани на съвсем същата цена на трети лица, които не са имали право да ги купят без търг.

В справката, получена от " Дневник " Сияна Стоянова се оказва страна в договорка с един от общо седем гаража, продадени от Стоян Пасев на негови чиновници на цени под пазарните за сходен вид парцели в централната част на Варна.

Държавният гараж от 21 кв. м., платен от Стоянова без търг, е бил оценен на 21 хиляди лева Справката, предоставена на " Дневник " не съдържаше данни за адресите, на които се намират парцелите, продадени без търг, нито кадастралните им идентификатори. Това прави невъзможна инспекцията в Имотния указател за възможни следващи покупко-продажби с тях. Но историята на няколко от гаражите, измежду които и този на Стоянова, дава концепция за това, което най-вероятно се е случило и с останалите.

Сделката е подписана на 2 март м.г., на данъчната оценка на парцела - към 21 хиляди лева Това е и приблизителната цена, на окоято са били продадени и останалите шест гаража. Но на 17 юни м.г. Стоянова прави странна продажба като се разделя с гаража си в интерес на трето лице отново за 21 хиляди лева - тъкмо толкоз, за колкото го е купила.

В част от останалите покупко-продажби, при продажбата на гаражите си, единствено няколко седмици, откакто са ги придобили, сътрудници на Стоянова бяха осъществили печалби сред 1000 и 4 хиляди лева

През лятото на т.г. покупко-продажбите с държавни парцели, осъществявани от някогашния регионален шеф Стоян Пасев, бяха обект на инспекция от Икономическа полиция и ДАНС, само че резултати от тях не бяха публично оповестени. В последния ден на предходната седмица - 19 ноември, от антикорупционната комисия на Сотир Цацаров оповестиха, че сега е в ход инспекция разпоредителни покупко-продажби с държавни парцели, осъществени от някогашния регионален шеф на Варненска област Стоян Пасев в срока 2018 година - 2020 година Сделките с въпросните седем гаража, продадени без търг, са част от тях.Защо антикорупционната комисия ревизира по какъв начин са продадени и 6 дка от Морската градина във Варна -.

Според описанието на длъжността, приложено към обявата за състезанието правосъдните помощници подкрепят дейността на съдиите в тяхната работа, изготвят планове на правосъдни актове, изследват правната теория по съответни проблеми и изследват практиката по приложението на закона на Върховния касационен и Върховния административен съд, както и на Варненския Окръжен съд. Те би трябвало да работят и с практиката на европейските правосъдни институции, както и да извършват задания, предоставени им от ръководителя на съда и неговите заместници.

Източник: dnevnik.bg