Допълнителни разходи и трансфери за над 162 млн. лева одобри ...

Допълнителни разходи и трансфери за над 162 млн. лева одобри

Допълнителни разходи и трансфери за над 160 млн. лева одобри служебният кабинет

Допълнителни разноски и трансфери за над 162 млн. лв. утвърди служебният кабинет на финалното съвещание на Министерки съвет, което се организира в края на предходната седмица. Паралелно с това, утвърждение получиха и вътрешнокомпенсирани смени на наложените разноски на Министерство на финансите на цена 13.5 млн. лв..

Министерският съвет одобри Постановление за одобрение на спомагателни разноски по бюджета на Министерството на културата за 2021 година. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година се осигуриха спомагателни разноски за Министерството на културата в размер до 16 700 000 лв. , написа в известието.

Допълнителни разноски по бюджета на Министерство на културата за 2021 година са планувани по „ Политика в региона на основаване и разпространение на модерно изкуство в страната и в чужбина и досег до качествено художествено обучение “, Бюджетна стратегия Национален Фонд „ Култура ".

Министерският съвет одобри Постановление за одобрение на спомагателни разноски и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 година в размер на 19 300 000 лева Одобряването на спомагателни разноски и трансфери се налага заради снадки период на изключителната епидемична конюнктура до 30 ноември 2021 година и нуждата да се обезпечи резистентност на мярката за даване на спомагателни хонорари на медицинския и немедицинския личен състав, директно ангажиран с осъществяване на дейностите, обвързвани с ограниченията за предварителна защита и битка с Коронавирус-19.

Одобрени бяха и спомагателни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за 2021 година Допълнително до 25 млн. лева ще бъдат предоставени на Предприятието за ръководство на дейностите по запазване на околната среда. Необходимите средства ще се обезпечат за сметка на разчетените доходи в размер на 25 000 000 лева . и разноски по централния бюджет за 2021 година, от които 16 300 000 лева са за сметка на запаса за непредвидени и/или неотложни разноски за 2021 година по централния бюджет в частта на допълващи и компенсиращи ограничения по отношение на Коронавирус-19 и други по член 1, ал.2, раздел 11, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година и 8 700 000 лева са за сметка на разноските по централния бюджет за 2021 година
 С 4,37 милиарда лв. повече разноски в Бюджет 2021, най-огромната част ще отиде за пенсии С 4,37 милиарда лв. повече разноски в Бюджет 2021, най-огромната част ще отиде за пенсии
Държавната хазна ще похарчи през 2021 година с 4,37 милиарда лева повече по отношение на предстоящото осъществяване на бюджета за актуалната година. Това пре...

Одобрени бяха и спомагателни разноски в размер на 414 500 лева по бюджета на Сметната палата за 2021 година за осъществяване на дейностите по Туининг план МК 18 IP А FI 03 20 „ Подобряване на външния одит и конституционния надзор ”.

Правителството утвърди спомагателни разноски от 100 млн. лева по бюджета на Министерството на районното развиване и благоустройството за 2021 година, които се осигуриха с актуализацията на държавния бюджет, призната от 46-то Народно заседание. Средствата ще се употребяват за погашение на действия по квалификация за зимно поддържане и действия по зимно поддържане на републиканските пътища. Допълнителният финансов запас е обезпечен по централния бюджет за 2021 година за допълващи и компенсиращи ограничения по отношение на Коронавирус-19 и други с признатите изменения и допълнения на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година

Одобрени са спомагателни разноски по бюджета на Министерството на правораздаването за 2021 година в размер на 858 000 лева . за обезпечаване на финансовите средства по отношение на увеличена обща бройка на личния състав в Главна дирекция „ Охрана ”, избрана с Постановление на Министерски съвет от 21 януари 2021 година

Със свое разпореждане държавното управление утвърди вътрешнокомпенсирани смени на наложените разноски по области на политики/бюджетни стратегии по бюджета на Министерството на финансите за 2021 година Увеличават се наложените разноски по „ Политика в региона на устойчивите и транспарантни обществени финанси ", бюджетна стратегия „ Защита на обществените финансови ползи " с 13 500 000 лв. , за сметка на понижаване на разноските по други политики на Министерството. Промените са в границите на наложените разноски по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.

Източник: actualno.com