Доносниците ще получават финансов стимул в размер на 10% от

...
Доносниците ще получават финансов стимул в размер на 10% от
Коментари Харесай

НАП ще плаща пари за сигнали за укрити данъци: Какъв е минималният бонус за донос?

Доносниците ще получават финансов тласък в размер на 10% от събраните с помощта на подадена от тях информация налози и наложителни осигурителни вноски. Това планува  на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Според вносителите това е способ, който е " обективен и уравновесен, без да е несъразмерен и да основава условия за подаване на сигнали за кавга или обогатяване ".

Подобна уредба се съдържа в законодателството на редица страни, като най-цялостна уредба в тази област имат Съединени американски щати и Англия. Целта на подобен вид законодателство е да бъдат в допълнение стимулирани хората, които разполагат с информация за укрити или недекларирани приходи или други незаконосъобразни действия, да уведомят способените органи и да дават доказателства. Най-често това са чиновници или сътрудници на нарушителя, които разполагат с вътрешна информация и достъп до информация и документи.

Практиката демонстрира, че жителите не са задоволително дейни в подаването на информация, които да е обвързвана с налози и осигуровки, които Националната организация за приходите не може да събере. В тази тенденция е належащо да се вземат ограничения, като един ефикасен метод за стимулиране на жителите да подават такава информация е финансовият тласък. Също по този начин, контролната активност на приходната администрация ще бъде подкрепена посредством тази мярка, защото в някои случаи единственият метод да се събере нужната информация по отношение на укривани покупко-продажби, приходи, облаги и имущества, подлежащи на данъчно облагане, е такава информация да се получава от други хора, осведомени с активността на данъчнозадължените лица, виновни за укриването на такива покупко-продажби, приходи, облаги и имущества.
 Данъци в някои страни, които ще ви удивят със своята глупост
Данъци в някои страни, които ще ви удивят със своята глупост

От налог върху газовете на кравите и барбекюто до такива върху гипса и наднорменото тегло...

Условията, на които би трябвало да дава отговор информацията

Необходимо е тя да съдържа съответни обстоятелства и условия, които не са били известни на органите по приходите. По този метод се подсигурява, че няма да се стигне до корист с подаване на неконкретизирани и повърхностни сигнали за материална полза.

Предвижда се низък предел на сумата, събрана в резултат на подадената информация, като изискване за деяние на режима по погашение на възнаграждението. Този предел е в размер на 3 000 лева, което е сумата за налог в огромни размери, съгласно Наказателния кодекс. По този метод ще се предотврати подаването на информация за решение на междуличностни спорове. Това значи, че минималната сума, която ще се получава за сигнал е 300 лв..

Възнаграждението ще се изплаща от Националната организация за приходите на подалото информация лице в период до 1 месец от постъпване на сумата, събрана по спомагателните отговорности по банковата сметка на организацията, и приключване на периода за обжалване на акта за определяне на вземането.

Предвижда се и административно наказване за трикратно подаване на погрешна информация за едно и също лице, за недопускане потреблението на режима за злепоставяне на лица, с които подалото информацията лице има спор или отношение на злост, както и за попречване ненужното разходване на публични средства и служебно време на съответните органи за инспекции по такава информация.
 Българин е платил 7 милиона лв. налози като физическо лице или кои са най-големите данъкоплатци у нас
Българин е платил 7 милиона лв. налози като физическо лице или кои са най-големите данъкоплатци у нас

Енергетиката, търговията и добивната индустрия са измежду най-печелившите браншове на икономиката
Източник: money.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg