Докторантската стипендия се увеличава с 50% и става 750 лв. ...

Докторантската стипендия се увеличава с 50% и става 750 лв.

Докторантската стипендия става 750 лв.

Докторантската стипендия се усилва с 50% и става 750 лева. на месец, считано от 1 април т.г., реши държавното управление. Повече пари ще получават към 3500 докторанти, учащи се в държавните висши учебни заведения, и още към 300 - в научните организации. В държавния бюджет за 2022 година за нарастването на докторантските стипендии са отделени 8.6 млн. лева.

Повишението е належащо поради непрестанно растящите разноски за прехрана на живот. Целта е последователно на докторантите да се обезпечат задоволително средства, с цел да могат да се концентрират върху образованието и изследователската си активност и да реализират по-високи резултати. Това ще докара до по-добро качество на образование и доближаването му до условията на работодателите.

С държавното разпореждане се планува да отпаднат годишно предоставяните средства за спомагателни стипендии на докторанти. Те бяха въведени през 2018 година за да допринесат за привличането и задържането на младите учени в страната и за професионалната им реализация като качествени преподаватели и откриватели. Анализ обаче демонстрира, че тези спомагателни стипендии не са изпълнили задачата си и през последните години се следи тревожна наклонност за понижаване на броя на настоящите докторанти. През 2018 година зачислените постоянни докторанти са били 5300, а през 2020 година броят им е понижен до малко над 1300.

До момента спомагателните стипендии са били налични единствено за част от докторантите. След премахването им освободените средства ще бъдат разпределени за нарастване на заплащането на всички докторанти.

Източник: mediapool.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg