Доклади представиха различни аспекти на икономиката в сянка“ по време

...
Доклади представиха различни аспекти на икономиката в сянка“ по време
Коментари Харесай

Различните аспекти на „икономиката в сянка“ бяха представени по време на форум

Доклади показаха разнообразни аспекти на „ стопанската система в сянка “ по време на националната конференция на тематика „ Факторна детерминираност на “икономиката в сянка ” в визиите на българското общество: емпирично проучване, резултати, тълкования и рекомендации за политики “. Тя се поведе на 2 юни от Центъра за обществени емпирични проучвания и Института по философия и социология на Българска академия на науките. Форумът се осъществя по план, финансиран от Фонд „ Научни проучвания “. Изследването е фундаментален научноизследователски план, представящ резултатите и аналитичните артикули от научноизследователската активност, осъществена през интервала 2020-2023 година

За пръв път в България е изчислен Индекс на толерантността на популацията към “икономиката в сянка ” (Shadow Economy Tolerance Index – SETI). Той дава визия за относителния дял на „ сенчестите практити “ в България като е особено конструиран за задачите на изпълнявания план. Такъв показател няма в Европа . Той се основава на измерването на публичните настроения и настройки, които дефинират предразположеността на хората за включване в “сенчестите ” практики. Измерването в него не е в проценти, а в цифри от 1 до 100. Изследването демонстрира, че хората са подготвени и

са взели участие в такива практики през 2021 година При междинната възраст показателят има стойност 72, при хората над 56 години този показател е 54, при младите цената му се покачва до 91.

В плана са изследвани аргументите за „ стопанската система в сянка “, които са многофакторни , само че главната причина е едва развитата икономик а. Според данните от изследването най-често срещаната процедура през 2021 година е да се подписва законен трудов контракт, само че работодателят да дава на ръка спомагателна сума. По отношение на компаниите най-честата процедура е укриването на доходи.

Другите 2 тематики, показани на събитието, бяха корупцията и психическата податливост за предоставяне и приемане на подкупи . В края на форума бяха дадени рекомендации за провеждането на ефикасни политики и въвеждането на съответни ограничения за понижаване на „ стопанската система в сянка “.

Източник: iskra.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg