Данни от последните изследвания на територията на Европа показват, че

...
Данни от последните изследвания на територията на Европа показват, че
Коментари Харесай

Как да опазим българската медоносна пчела?

Данни от последните проучвания на територията на Европа демонстрират, че генетичното многообразие на медоносните пчели като инсекти с голямо биологично, екологично, стопанско и икономическо значение е застрашено.

Сред множеството фактори за това е интензивният трансфер на непознати подвидове из територията на континента. В тази връзка учените са безапелационни, че за опазването на медоносните пчели е значима целенасочената грижата за локалните популации, които са най-адаптирани и устойчиви към населяваната от тях среда.

Към сегашния миг са налични задоволително генетични маркери, посредством които локалната българска пчела може да бъде характеризирана и сполучливо разграничена от другите европейски подвидове. В страната обект на професионално и любителско пчеларство са над 800 000 пчелни фамилии.

Чрез национална стратегия се работи по запазването на генофонда на локалната българска медоносна пчела. За това е създадена система от биологични, етологични и генетични маркери, благодарение на които тя може да бъде сполучливо разграничена.

Според проф. д.б.н. Евгения Иванова от Биологическия факултет на Пловдивския университет, в страната ни при прецизно съблюдаване на националното Законодателство може да се опази локалната медоносна пчела при ефикасното взаимоотношение сред откриватели, пчелари и земеделци. В момента е значимо да се направи оценка на загубите и да се открият аргументите за повишаващата се смъртност.„ Една от позитивните начинания в посока предпазване на пчелите и запазване на околната среда у нас е провеждащият се справедлив BeeOmonitoring (биомониторинг), който се реализира с помощта на пчелни фамилии, отглеждани в предпазената вододайна зона край Девин.Четири пъти в годината се проучват проби от прашеца, който пчелите събират в радиус от 1,5 км към извора. Анализът включва инспекция за съществуване за над 500 разнообразни типа пестициди и тежки метали, характеризиращи качеството на околната среда и осигуряващи биоразнообразието на региона. Анализите потвърждават, че районът на водовземане е ситуиран далечот замърсяване, а българската медоносна пчела в това местоположение е предпазена “, акцентира проф. Иванова.

Сред всички сравнявани европейски подвидове, българската медоносна пчела е с интернационално приети качества и най-висока междинна преживяемост при съществуването на главните вредители - Varroa, Nosema, ABPV и DWV вируси. Тя има ниска податливост към роене, което резервира фамилиите ѝ многочислени и мощни през дейния интервал на медосбор, миролюбива е, което улеснява работата на пчеларя и не основава заплаха за него и близките, показва изявено хигиенично държание, което води до бързото и сполучливо разчистване на фамилията и до ефикасни грижи за здравето на пчелите и е с висока плодовитост на пчелната майка. В съпоставяне с други, изпитвани през годините на територията на страната ни подвидове, българската медоносна пчела е с към 20% по-висока работливост на пчелен мед.*Проф. д.б.н. Евгения Нешова Иванова е биолог-изследовател и професор по генетика в катедра „ Биология на развиването ” на Биологическия факултет при Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски ”, където работи повече от 35 години. Проф. Е. Иванова е член и деен участник в интернационалните и европейски научни организации и мрежи, свързани с проучване и запазване на медоносните пчели. Член е на публицистични колегии, интернационалните научни препоръки, на Управителния съвет на Националната развъдна асоциация по пчеларство (НРАП) и на Research Network for Sustainable Bee Breeding (RNSBB). Резултатите от проучванията ѝ, отдадени на генетични характерности на българската медоносна пчела, смъртност на медоносните пчели, цито- и генотоксичност на тежки метали и пестициди, генетика на индивида и други и са оповестени в над 150 научни публикации, представени над 900 пъти в международни научни издания (Scopus H-индекс – 14 към септември 2023 г.). Автор и съавтор е на 8 учебника и образователни принадлежности за студенти-биолози и психолози,както и за възпитаници от 11 клас, на 2 научни монографии (едната от които отдадена на дългогодишните ѝ изследвания върху генетиката на българските медоносни пчели), на интернационалния двутомник за медоносните пчели “COLOSS BeeBook ” (2014).
Източник: darik.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg