Брюксел обяви курс към технологична независимост на ЕвропаНовосъздадено съвместно предприятие

Брюксел обяви курс към технологична независимост на ЕвропаНовосъздадено съвместно предприятие ...

ЕС заделя 1 млрд. евро за суперкомпютри.


Брюксел обяви курс към технологична независимост на Европа

Новосъздадено съвместно предприятие EuroHPC цели създаване на европейска инфраструктура от суперкомпютри с производителност над един ексафлопс

Европейската комисия обяви днес плановете си да инвестира съвместно с държавите членки в изграждане на инфраструктура от суперкомпютри от световна класа. Те са необходими за обработката на все по-големи обеми от данни и се очаква да донесат ползи на обществото в много области — от здравеопазването и производството на енергия от възобновяеми източници до безопасността на автомобилите и киберсигурността, съобщиха от Брюксел.

Европейските учени и промишлеността все по-често обработват данните си извън ЕС, тъй като наличната изчислителна мощност в ЕС не отговаря на потребностите им. Тази липса на независимост застрашава неприкосновеността на личния живот, защитата на данните и търговските тайни, както и собствеността върху данните, особено при приложения с чувствително съдържание, отбелязва Европейската комисия.

Новосъздадена правна и финансираща структура – съвместното предприятие EuroHPC, ще придобие, изгради и внедри в цяла Европа инфраструктура от високопроизводителни изчислителни технологии (HPC). Предприятието ще подпомага също така програма за научни изследвания и иновации, която ще разработва технологии и машини (хардуер), както и приложения (софтуер) за тези суперкомпютри.

Приносът на ЕС в EuroHPC ще бъде около 486 млн. евро по актуалната многогодишна финансова рамка; със същата сума ще се включат държавите членки и асоциираните държави. До 2020 г. общо около 1 млрд. евро публично финансиране ще бъдат инвестирани, а частните членове на инициативата ще се включат и с непарично участие.

„Суперкомпютрите са двигателят на цифровата икономика. ЕС днес изостава в тази трудна надпревара: нямаме суперкомпютри в челната десятка на света. С инициативата EuroHPC искаме да предоставим на европейските изследователи и фирми суперкомпютърен капацитет на световно равнище до 2020 г., за да разработят технологии като изкуствения интелект и да създадат бъдещите всекидневни приложения в области като здравеопазването, сигурността или инженерните науки”, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар.
още по темата
По думите на Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, суперкомпютрите вече са в основата на важни постижения и иновации в много области, които пряко засягат всекидневния живот на европейските граждани. Те могат да ни помогнат да развием персонализирана медицина, да пестим енергия и да се борим по-ефективно срещу изменението на климата.

„Подобряването на европейската инфраструктура от суперкомпютри предлага огромен потенциал за създаване на работни места и е ключов фактор за цифровизацията на промишлеността и за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика”, каза Мария Габриел.

Инфраструктурата EuroHPC ще осигури на европейската промишленост и особено на малките и средните предприятия (МСП) по-добър достъп до суперкомпютри за разработване на иновативни продукти. Високопроизводителните изчислителни технологии оказват все по-голямо влияние върху отрасли и предприятия, като значително скъсяват циклите на проектиране и производство на продуктите. Например, благодарение на суперкомпютрите, циклите на производство на автомобили могат да бъдат скъсени от 60 на 24 месеца.

Суперкомпютрите също така са от съществено значение за целите на националната сигурност и отбраната, например при разработване на сложни криптиращи технологии, проследяване и отговор на кибератаки, ефективна киберкриминалистика или ядрени симулации.

Съвместното предприятие EuroHPC има за цел да придобие системи с производителност под един ексафлопс (сто милиона милиарда изчисления в секунда) и да подпомогне разработването на системи с производителност над един ексафлопс (един милиард милиарда изчисления в секунда) на основата на технологии от ЕС до 2022-2023 г.

EuroHPC ще функционира от 2019 до 2026 г. Планираната инфраструктура ще бъде притежавана и експлоатирана съвместно от неговите членове, които в началото ще включват държавите, подписали декларацията за EuroHPC, и частни членове от академичните среди и промишлеността. Други членове могат да се присъединят към това съвместно предприятие във всеки момент, при условие че се включат с финансов принос.

Източник: technews.bg