Близо 43% от икономиката на България вече е в София,

...
Близо 43% от икономиката на България вече е в София,
Коментари Харесай

БВП на София през 2021 г. е 59 172 000 000 лв.

Близо 43% от стопанската система на България към този момент е в София, изпреварвайки трагично стопанските системи на другите огромни градове – 5 пъти по-голяма е от тази в Пловдив и седем пъти по-голяма от тази във Варна. Това стана известно от думите на Петър Ганев от Института за пазарна стопанска система на конференция в Столична община, на която бяха показани най-новите данни за икономическия и капиталов профил на София за 2022 година Данните са от годишния разбор, който институтът изготвя за Агенцията за вложения на София.

Ролята на стопанската система на София като дял от стопанската система на страната нараства през последните 20 години – от 2000 година тръгваме от 25,6 % и с разнообразни амплитуди се усилва до 42,8%, като в столицата живее 19,5% от популацията на страната, сподели Ганев.

Според последните данни на Националния статистически институт брутният вътрешен артикул (БВП) на София през 2021 година е 59 172 000 000 лева Най-голям растеж е регистриран в областта на услугите, който е и водещият за стопанската система на София, сподели Ганев. Близо половината от добавената стойност в услугите в цялата страна се основава в София, като това е и най-динамичният бранш. В промишлеността този дял е по-малък-
Всичко за Вашата сватба
1/4 в цялата стопанска система. Водещите браншове в стопанската система на София са търговията – 20%, и осведомителните технологии – 17%, от продукцията. Енергетиката е различен бранш, способствуващ за развиването на стопанската система в столицата. 

Брутната добавена стойност (БДС) на предприятията в София стига близо 33 милиарда лева през 2021 година  Делът на БДС в столицата  е близо половината от този на цялата страна. Нетните доходи от продажби на нефинансовите предприятия на София за 2021 година са в размер на 170 653 млн.лв. при 129 886 лева през 2017 г. 

При директните непознати вложения от 28, 2 милиарда евро, насъбрани към края на 2021 година в страната, 14,7 милиарда евро са в София. Интересно е, че в търговия, цифров бранш, професионални услуги, в интервенции с недвижими парцели, има повече непознати капитали в София, в сравнение с в останалата част от страната. Всички непознати капитали в осведомителните технологии са в София, уточни Ганев.

Анализът на ИПИ демонстрира последователно свестяване на туризма в столицата след 2020 година, когато бе оповестена коронавирус пандемията. Според данните през 2019 година са регистрирани към 2 млн. нощувки, през 2020 година – под 800 000 нощувки, през 2021 година – 1,2
Всичко за Вашата сватба
млн. нощувки и до декември предходната година – 1,9 млн. нощувки, като се допуска, че общият им брой ще надвиши този от годината преди пандемията.

В разбора на ИПИ са застъпени и демографски данни по отношение на броя на популацията в София. Адриан Николов от института уточни, че общият брой на жителите на столицата понижава  - от 1 291 591 души през 2021 година на 1 274 290 млн. души за 2022 година Той подсети, че спадът в броя им важи за цялата страна. На фона на останалата част от страната преобладаващата възрастова група в столицата е сред 20 и 30 години. Те учат или работят в София.

Николов уточни още, че предвид на трайната наклонност популацията в България да застарява, темпът в София е по-нисък. По думите му хората в трудоспособна възраст в столицата са намалели с 92 хиляди души. Относно пазара на труда той съобщи, че има бърз спад на безработицата, като най-заетия бранш при възобновяване ѝ е търговията. Относно възнагражденията за труд той уточни, че в София има по-голямо неравноправие. Най-високата междинна заплата е в областта на осведомителните технологии – 4046 лева, а най-ниската в хотелиерството и ресторантьорство -  1027 лева. 
Източник: novini.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg