България е страната със втората най-голяма концентрация на пазара на

България е страната със втората най-голяма концентрация на пазара на ...

Три компании държат над 90% от пазара на животозастраховане у нас


България е страната със втората най-голяма концентрация на пазара на животозастраховане в Централна и Източна Европа. Това показва обобщаващ доклад на одиторската компания Deloitte, който представя детайли за застрахователните пазари в 15 държави от региона.

Най-големите три компании в животозастраховането у нас държат 92% от пазара, като това е най-голямата концентрация единствено след тази в Албания (99%). След нас е Северна Македония с концентрация от 90%, показват още данните. За сравнение концентрацията при животозастраховането при най-големите пазари в региона, като Полша, Чехия и Унгария, е значително по-ниска – варираща между  44% и 65%.  Най-големите 10 компании в животозастрахователните групи в региона генерират 75% от всички приходи. Типична регионална група от топ 10 присъства средно в 5-6 страни от ЦИЕ, като правят общо близо 929 млн. евро премийни приходи. В случая на общото застраховане водещите 10 застрахователни групи генерират около 69% от всички премийни приходи. По същия начин те присъстват в 5-6 страни от ЦИЕ, като средно имат 1,8 млрд. евро приходи.

При общото застраховане концентрацията у нас е значително по-малка. Най-големите 6 компании имат 55% от пазара, което е малко по-ниско от средното за целия регион.
Концентрация на застрахователния пазар* ЖивотозастрахованеОбщо застрахованеАлбания99%55%България92%55%Северна Македония90%39%Естония81%53%Латвия79%68%Босна и Херциговина76%48%Словения75%90%Румъния66%52%Чехия65%62%Сърбия65%64%Словакия61%68%Литва60%60%Полша57%60%Хърватия53%57%Унгария44%53%Източник: Deloitte*към края на 2019 г.
Според доклада през 2020 г. в България на застрахователния пазар е била сключена само една сделка по придобиване. Става дума за обявената, но все още нефинализирана покупка на втория най-голям застрахователен брокер I&G от полската компания Унилинк. Още една сделка имаше и през 2019 г., когато Grupama придоби от Банка ДСК животозастрахователното дружество Express Life Bulgaria.  Това стана само няколко месеца след като Банка ДСК придоби Сосиете Женерал Експресбанк, която преди това беше собственик на Express Life Bulgaria.

Като цяло от 2015 г. до сега у нас е имало 7 сделки на застрахователния пазар. Общият брой сливания и придобивания в 15-страни от Централна и Източна Европа за периода е 74, като 7 от тях са били приключени през 2020 г., а други 10 сделки все още са във фаза на финализиране. Най-чести купувачи при тези сделки са били „Виена иншуърънс груп“, които имат 10 придобивания, Fairfax (6) и „Дженерали“ (5). Българската „Евроинс“ също е в топ 5 по придобивания с 2 приключени сделки ERGO Insurance company в Чехия и „HDI Застраховане“ у нас през 2015 г. и още една в процес на приключване - ERGO Insurance Company в Румъния. По отношение на броя на сделките, в периода, обхванат от проучването (2015 - ноември 2020 г.), Полша остава най-активният пазар в региона със 17 трансакции, следвана от Чехия (14), Унгария (9), Румъния (7 ) и България (7).

Наскоро няколко международни застрахователни компании решават да преразгледат присъствието си в региона и обмислят възможността за излизане от някои пазари, в резултат на което през 2020 г. играчите в бранша извършват сделки с невиждан от години обем. Част от тях са: сделката с френската AXA, която продава своите полски, чешки и словашки дялове на австрийската Uniqua за 1 млрд. евро, и сделката с холандската Aegon, която продава своите унгарски, полски, румънски и турски дялове на австрийската "Виена иншуърънс груп" за 830 млн. евро. Въпреки че пазарите на отделните държави обикновено са доминирани от топ 3-6 застрахователни компании, има и много малки играчи, които си разделят останалия пазарен дял. Това прави пазарите на застрахователни услуги силно конкурентни, което може да доведе до по-нататъшна консолидация.

Междувременно проникването на застрахователни услуги в България се увеличава, особено що се отнася то премийния приход, който застрахователните компании регистрират на глава от населението. Този показател се е повишил с 15% през 2019 г. и вече възлиза на 213 евро годишно, което е с около 40% по-малко от средното за региона. Най-голям е прихода на глава от населението в Словения - цели 1199 евро на година, а най-малък в Албания - само 50 евро. 

 
Приходи на застрахователните компании Проникване на застраховането (премийни приходи към БВП)*Премийни приходи на глава от населението (евро)Словения5.2%1199Чехия2.9%610Латвия2.8%451Словакия2.5%436Естония1.8%380Унгария 2.7%359Полша2.8%359Хърватия2.6%346Литва2.0%338България2.5%213Сърбия2.0%132Румъния1.0%118Босна и Херциговина2.1%118Северна Македония1.5%82Албания1.1%50Източник: Deloitte
*към края на 2019 г.

 

Прогнозите на одиторската компания са, че продажбите на Каско в България ще намалеят в средносрочен план, заради спада от 45% при покупката на нови автомобили.  Пазарът на животозастрахователни продукти също започва да се влияе от пандемичната ситуация, като очакванията са, че в средносрочен план ще постига значително по-ниски резултати, заради консервативната реакция на потребителите с по-ниски доходи на глава от населението. През първата половина на 2020 г. има 14% спад в сектора, а през втората половина от годината се очаква той да се задълбочи.

Като цяло в региона благодарение на трайния икономически растеж през 2019 г. общите приходи по премии в региона се увеличава допълнително с 6,3%. Двигател на този растеж остава разширяването на бизнес линията на общото застраховане. Въпреки това, продължилата няколко години тенденция на намаляване на линията на животозастраховането се обръща през 2019 г. и успява да покаже умерен ръст от 2,1% на регионално ниво.

 

Източник: manager.bg