България е сред страните с най-дълго платено майчинство в световен

България е сред страните с най-дълго платено майчинство в световен ...

Увеличаването на майчинството не решава демографската криза


България е сред страните с най-дълго платено майчинство в световен мащаб, а спрямо средноевропейската му продължителност (около 20 седмици) разликата е в пъти. На този фон народното събрание гласува обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст - т. нар. втора година майчинство - да се увеличи от 380 до 650 лева от месец октомври 2021 година. Мотивите стъпват върху демографския срив, но без по-конкретно обяснение как парите за отглеждане на дете до двегодишна възраст ще стимулират родителите да имат повече деца.

Напротив, причините за въздържането на хората да имат деца могат да се търсят в отглеждането на деца след периода на платено майчинство, а именно достъпните и качествените услуги за деца (ясли, градини, образование, здравеопазване), както и възможността за добре платен труд и варианти за гъвкава работа. И докато хората в големите градове (основно столицата и части от Пловдив и Варна) имат проблеми с недостига на места в детските заведения, вторият набор от трудности се отнася до родителите в по-малките градове и селата.

Увеличаването на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст само би стимулирало още повече жени да стоят по-дълго в майчинство, защото в общия случай финансово обезсмисля връщането на работа в почти цяла България и в почти всички сектори на икономиката.

Графика: Дял на обезщетението на средната нетна работна заплата на жените по области