Анализирани са резултатите от изпитване на водните проби от 20 ...

Анализирани са резултатите от изпитване на водните проби от 20

МОСВ: Постепенно се понижават стойностите на азот във водата край Камен бряг

Анализирани са резултатите от изпитване на водните тестове от 20 и 21 октомври, взети от брегови пункт на 60 метра южно от заседналия транспортен съд " Вера Су " и от пункт директно до носа на кораба, оповестяват от Министерство на околната среда и водите .

Анализът на данните посочва съвсем двойно намаляване на стойностите на следените индикатори в двата пункта по отношение на предходните, което може да се изясни с смяна в посоката на теченията и вятъра.

Все отново измерените концентрации на азот амониев, азот нитратен и азот нитритен са три пъти над тренда, следен в региона преди седмица.


Екипите на Министерство на околната среда и водите не престават ежедневно да наблюдават на място състоянието на водите в Черно море в непосредствена непосредственост до заседналия транспортен съд " Вера Су " за проследяване на операцията по претоварване на кораба.

Източник: bnt.bg