Адвокатската кантора Morgan Lewis & Bockius LLP с писмо за

Адвокатската кантора Morgan Lewis & Bockius LLP с писмо за ...

Обвинения от лобисти по закона Магнитски не са доказателства

Адвокатската кантора "Morgan Lewis & Bockius LLP" с писмо за американските санкции
Уважаеми Дами и Господа,

Morgan Lewis & Bockius LLP представляват бившия народен представител Делян Пеевски и свързаните с него фирми пред Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) по искане за премахване на американските санкции. Процесът пред OFAC и пред Държавния департамент на САЩ е започнат от името на господин Пеевски и в случай, че искането бъде уважено, това би довело до премахване на санкциите по Глобалния „Закон Магнитски“ наложени на господин Пеевски и свързаните с него фирми.

Екипът се ръководи от Кенет Наненкамп, който е партньор в „Morgan Lewis“ и има изключителен опит в защита на клиенти по въпроси на международната търговия и националната сигурност пред правителствените агенции на САЩ, включително Държавния департамент на САЩ, министерствата на търговията, отбраната и финансите.

Процедурата пред OFAC е регламентирана в правилника на агенцията и разрешава на санкционираното лице да представи правни и фактически основания за премахване на санкциите, да изисква информация от Министерство на финансите или от друг правителствен орган на САЩ, както и да обжалва решенията на OFAC пред федералния съд на САЩ, който преценява дали OFAC има достатъчно основания за своите действия. OFAC трябва да предостави на санкционираното лице своите мотиви, с достатъчно подробности, обосноваващи, че решението е прието на основата на достатъчно доказателства. В противен случай федералният съд на САЩ ще отмени решението на ОFAC, което се е случвало в предишни дела, по които OFAC не са успели да предоставят такива доказателства.

Следва да се отбележи, че твърдения на частни лица, включително лобисти (какъвто например е случаят с твърденията на американския лобист Маршал Харис, чиито коментари са публикувани на сайта www.dnevnik.bg на 09.09.2021г.), че имат достъп до доказателства в подкрепа на решението на OFAC би означавало длъжностно лице на САЩ да е нарушило повече от един закон, като е предоставило такава информация.

Изнасянето на поверителна или класифицирана информация каквито са тези доказателства, ще представлява нарушение на американското законодателство и ще застраши тези длъжностни лица с тежки наказателни санкции.

Поради това всякакви изявления на лица, които са извън правителството на САЩ, че санкционирано лице е „виновно“ или че OFAC разполагал с достатъчно доказателства, не трябва да се считат за достоверни, защото както беше посочено по-горе, правото на САЩ забранява да се разкрива конкретна информация и източниците й, на които САЩ са се доверили, на друго частно лице, различно от санкционираното лице или фирма.

С уважение
Кенет Дж. Наненкамп

Източник: trud.bg