А1 България регистрира силно трето тримесечие на 2021 година и ...

А1 България регистрира силно трето тримесечие на 2021 година и

А1 регистрира ново силно тримесечие и ръст при всички основни показатели през третата четвърт на 2021 г.

А1 България записва мощно трето тримесечие на 2021 година и не престава позитивната наклонност за растеж във всички съществени бизнес индикатори от края на 2016 година. Приходите от мобилни и закрепени услуги се усилват с 11,9% до 113,9 млн. евро по отношение на същия срок на 2020 година, а общите доходи набъбват с 13,3% и доближават 144,9 млн. евро. Печалбата преди налози, такси, лихви и обезценка (EBITDA) възлиза на 56,9 млн. евро, регистрирайки растеж от 9,1% на годишна база.

Повишението на приходите от услуги се дължи на растеж на закрепения и мобилния сегмент, както и на нарастване на приходите от продажба на устройства. ICT бизнес услугите на компанията също регистрират мощни резултати, които са реализирани главно с помощта на IT решенията и услугите за киберсигурност. През последното тримесечие А1 България стана формален сътрудник на IBM в България и разшири своето партньорство с Acronis, като към този момент е златен сътрудник на компанията. Телекомът е почнал работа по над 495 ICT плана, които са в друга фаза на реализация. А1 не престава да обогатява портфолиото си от ICT услуги за корпоративни абонати, като през третото тримесечие започна предлагането на решения за мониторинг на уязвимости - Offensity и в помощ на дистанционно търговията - А1 Video Assistant.

Фиксираните услуги не престават да порастват и през това тримесечие, като записват нарастване от 15,5% до 37,9 млн. евро. Основните фактори за положителните резултати са извънредното спортно наличие на каналите MAX Sport и предлагането на закрепен интернет с високи скорости. През този срок компанията е разширила обсега на своята закрепена мрежа с над 11 500 семейства.

През третото тримесечие А1 България още веднъж има устойчиво показване в мобилния сегмент с помощта на същинската мрежа от пето потомство 5G ULTRA, която беше избрана за най-бързата в страната за 2021 година от Ookla. Телекомът продължи с вложенията в новата технология и за момента разполага с единствената мрежа, която работи с съоръжение на европейски снабдители и употребява честотна лента с ширина от 100 MHz на 3 600 MHz. Тя е по-голяма от съвкупната честотна лента на всички предишни генерации мобилни мрежи взети дружно в една посока на излъчване. По този метод 5G ULTRA оферира гигабитови скорости на събаряне за разлика от 5G DSS решенията, при които ресурсът сред 4G и 5G е споделен и не се следят чувствителни разлики в характеристиките на мрежата при двете технологии.

С развиването на 5G ULTRA компанията продължи налагането на премиум 5G мобилни проекти и първа започна услуга за домакински интернет по 5G мрежа Net Box. Интересът към домакински интернет през мобилна мрежа докара до растеж от над 130% на продажбите през третата четвърт на годината. Сред другите фактори за сполучливото тримесечие са последователното възобновяване на роуминга и по-високото предложение на предплатени услуги през летния сезон. Като резултат приходите от мобилни услуги набъбват с 10,2% до 76,0 млн. евро.

Добрите резултати на компанията през третото тримесечие на годината се дължат и на по-високите доходи от продажбата на устройства. През третата четвърт на 2021-а по отношение на същия срок на предходната година А1 записва 18,3% растеж на приходите от търговията с устройства, които доближават 29,6 млн. евро.

(в млн. ЕВРО)

Q3 2021

Q3 2020

Q3 +/- %

1-9 мес. 2021

1-9 мес. 2020

1-9 мес. +/- %

Приходи

144,9

127,9

13,3%

422,1

376,9

12,0%

Приходи от услуги

113,9

101,8

11,9%

327,8

299,5

9,4%

Приходи от мобилни услуги

76,0

68,9

10,2%

218,7

202,0

8,2%

Приходи от закрепени услуги

37,9

32,8

15,5%

109,1

97,5

11,9%

Приходи от съоръжение

29,6

25,1

18,3%

90,8

74,1

22,5%

Други доходи

1,3

1,1

23,5%

3,6

3,3

8,2

Печалба (EBITDA)

56,9

52,1

9,1%

167,9

146,1

14,9%

Резултати за първите девет месеца на 2021 година
През първите девет месеца на 2021 година общите доходи набъбват с 12,0% до 422,1 млн. евро по отношение на същия срок на 2020 година Приходите от услуги се усилват с 9,4% до 327,8 млн. евро, като това се дължи както на растежа на закрепените (11,9%) и мобилните услуги (8,2%), по този начин и на продажбата на устройства (22,5%). А1 България означава стабилен растеж на печалбата преди налози, такси, лихви и обезценка EBITDA от 14,9% до 167,9 млн. евро за първите девет месеца на годината по отношение на същия срок на предходната година.
Според Ookla®, въз основата на данни от Speedtest Intelligence® проби, извършени на територията на България в границите на първите 6 месеца на 2021г. за медианна 5G скорост на евакуиране (download) в мобилна мрежа. Търговските марки на Ookla се употребяват с позволение. Повече информация за тестванията и мобилната мрежа на А1:.

Източник: money.bg