5 118 494 души или 84.6% от населението на страната ...

5 118 494 души или 84.6% от населението на страната

НСИ: 85% от населението на страната се самоопределя като българско

5 118 494 души или 84.6% от популацията на страната се самоопределя като част от българската етническа група обгръща.

Това демонстрират извадките от Националното броене, направено през предходната година от Национален статистически институт.

В съпоставяне с 2011 година делът на тази група понижава с 0.2 процентни пункта.

Към турската етническа група са се самоопределили 508 378 души или 8.4% от далите отговор лица. Относителният им дял понижава с 0.4 процентни пункта в съпоставяне с 2011 година.

Към третия по бройка ромски етнос са се самоопределили 266 720 индивида, или 4.4% от далите отговор лица.

Относителният дял на популацията от тази етническа група понижава с 0.5 процентни пункта в съпоставяне с 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1.3%.

Лицата, които са показали, че не могат да се самоопределят, са 15 746 (0.3%). Отговор „ Не искам да отговоря “ са отбелязали 63 767, или 1.0% от далите отговор лица.

Източник: flashnews.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg