308 малки и средни производители са взели участие на национален ...

308 малки и средни производители са взели участие на национален

Близо 90% от родните малки и средни производители, взели участие на водещите в света международни търговски изложения и панаири, очакват поне един договор за износ

308 дребни и междинни производители са взели присъединяване на народен щанд или на самостоятелни павилиони в границите на най-големите в света търговски изложби и панаири и са представяли българското произвеждане пред производители, купувачи и специалисти от целия свят, подкрепени от Изпълнителната организация за поощряване на дребните и междинните предприятия, изпълняваща Проект BG16RFOP002-2.052-0002 " Участие на МСП на интернационалните панаири, изложения и конференции в страната и чужбина ", финансиран по Оперативна стратегия „ Иновации и конкурентоспособност “.

Това стана ясно в границите на заключителната конференция по плана, която показа финални данни за резултатите от дейностите. Участниците в интернационалните изложби, извършени в чужбина – измежду които най- огромните в международен мащаб – в Германия, Франция, ОАЕ, Катар, Турция и редица други страни, са 211 и са взели участие в общо 24 търговски панаира. ИАНМСП обичайно провежда националните участия във водещите изложби по света, като през последните години измежду тях влизат ревюто за индустриални технологии „ HANNOVER MESSE “, гр. Хановер, Германия, ревюто за лични марки „ World of Private Label “, гр. Амстердам, Нидерландия, за сладкарски и захарни произведения „ ISM “, гр. Кьолн, Германия, „ GITEX Technology Week “, гр. Дубай, Обединени арабски емирства, и доста други. Статистиката сочи, че 88% от тях чакат подписване на един или повече контракти за експорт на български артикули на водещи интернационалните пазари.

В рамките на участията им пък са извършени над 5000 срещи с евентуални бизнес сътрудници. На 10 водещи интернационалните изложби, на които страната ни е хазаин, присъединяване, подкрепено от Агенцията, са взели 97 МСП. Те са осъществили 1448 срещи, като 90% от тях чакат да осъществят продукцията си на локалния или интернационалните пазари с най-малко един контракт за поръчка. „ Това са съответно контракти за експорт на български артикули. Говорим за разнородни браншове – хранително-вкусова индустрия, машиностроене, козметика, корабостроене, осведомителни и информационни технологии, произвеждане на мебели, обувна индустрия и доста други “, разяснява изпълнителният шеф на ИАНМСП и началник на плана Бойко Таков. Проект BG16RFOP002-2.052-0002 " Участие на МСП на интернационалните панаири, изложения и конференции в страната и чужбина " Този документ е основан с финансовата поддръжка на Оперативна стратегия „ Иновации и конкурентоспособност “ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз посредством Европейския фонд за районно развиване.

Цялата отговорност за наличието на документа се носи от Изпълнителна организация за поощряване на дребните и междинните предприятия и при никакви условия не може да се приема, че този документ отразява формалното мнение на Европейския съюз и Управляващия орган. Освен присъединяване на щанд, планът поддържа и присъединяване на 20 МСП в профилирани конференции в страната и чужбина, като в границите на 4 такива са осъществени над 300 бизнес срещи, като още веднъж процентът предстоящи контракти от страна на бизнеса възлиза на 85%, стана ясно от координаторът на плана и шеф на отдел “Международни изложения и конференции ” Росица Пешева. „ Тези участия са източник на директни бизнес контакти, дават опция със запознаването с даден пазар от първа ръка, а предварителните срещи и преговори дават канал за отличен маркетинг “, разяснява тя. За да споделят опита си от участията с ИАНМСП в интернационалните изложби пристигнаха представители на Българска национална асоциация “Етерични масла, парфюмерия и козметика ” (БНАЕМПК), Българска камара по машиностроене и Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ). „ Изключително удовлетворени сме от работата ни с ИАНМСП по организацията на участията в ревютата за бранш козметика. На тазгодишното издание на ревюто за лични марки „ World of Private Label “ един от представителите на Асоциацията показа резултати, които нормално реализира за присъединяване в две или три изложби “, разяснява изпълнителният шеф на БНАЕМПК Гергана Андреева.

Източник: novinite.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg