153 работодатели ще могат да сключват договори със студенти за ...

153 работодатели ще могат да сключват договори със студенти за

Безплатно следване за студенти срещу договори за работа в 153 фирми -

153 работодатели ще могат да подписват контракти със студенти за гратис или отчасти платено от страната следване против уговорката бъдещите висшисти да работят за тях след дипломирането си в протежение на не по-малко от 5 години. Средствата се обезпечават от държавния бюджет. Актуалния за образователната 2022/2023 година утвърди през днешния ден Министерският съвет на съвещанието си.

Възможността за гратис или отчасти платено от страната следване против контракт за работа ще се извършва за втора поредна година. Тя беше регламентирана в и влезе в действие през януари 2021 година Неин основател беше някогашният министър на образованието .

Целта на финансовата поддръжка е да се усъвършенства връзката сред висшето обучение и потребностите на стопанската система и да се подтиква образованието във значими за развиването на страната специалности, където има дефицит на висококвалифицирани фрагменти.

Сега е планувано финансиране за 1416 студенти. 

В са БДЖ, " Български пощи ", НЕК, Булгартрансгаз, " Автомагистрали - Черно море ", " Арсенал ", ЕСО, няколко ВиК сдружения, 53 лечебни заведения (където се търсят медицински сестри) и други

Работодателите влизат в листата по предложение на отрасловия министър, в случай че дават отговор на следните условия - да са регистрирани в България и през последните 2 година да имат междинен списъчен брой на личния състав над 20 индивида.

За новия лист оферти са създали седем министри - на стопанската система и промишлеността Корнелия Нинова, на опазването на здравето Асена Сербезова, на енергетиката Александър Николов, на районното развиване и благоустройството Гроздан Караджов, на земеделието Иван Иванов, на превоза и известията Николай Събев и на околната среда и водите Борислав Сандов. Министърът на опазването на здравето е предложил лист с 53 лечебни заведения (държавни и частни) със деклариран дефицит на медицински сестри.

Специалностите, за които могат да се подписват контракти, се утвърждават от министъра на образованието и науката.

Сред търсените специалности с изключение на „ Здравни грижи “, търсени са специалностите „ Компютърни системи и технологии “, „ Транспортна техника и технологии “, „ Машинно инженерство “, „ Биотехнологии “, „ Металургия “, „ Електротехника “, „ Железопътна техника “, „ Хидростроителство “, „ Агрономство “, „ Геодезия “, „ Електротехника “, „ Машиностроене “, „ Водоснабдяване и канализация “, „ Зооинженерство “ и други

 Ако някой е почнал следването си гратис против контракт, той ще довърши образованието си по този начин, без значение, че специалността/фирмата може да е отпаднала от листата.

Напълно гратис е образованието на признатите по държавна поръчка в специалностите от листата, които решат да сключат контракт с шеф. Държавата ще покрива отчасти разноските на студентите с контракти в същите специалности, които учат в платената форма на образование. В този случай студентите ще заплащат такса равна на разликата сред таксата им за образование и частта, която се заплаща със средства от държавния бюджет.

Ако студентът не приключи, е задължен да върне парите. Ако работодателят осуети осъществяването на контракта, връщането ще е негово обвързване.

Освен работно място след завършването компанията ще би трябвало да обезпечи на студента и стаж по време на следването. Формите, мястото и времетраенето на стажа и други също ще бъдат разказани в контракта.

Договорът ще се приключва при:

1. отписване на студента преди сполучливо довеждане докрай на образованието му;

2. спиране на образованието на студента, с изключение на заради болест или майчинство;

3. премахване на студента от висшето училище;

4. редовно непосещаване от студента на контрактувания стаж;

5. неосигуряване от страна на работодателя на условия за осъществяване на уговорения стаж;

6. преустановяване на работодателя без правоприемство;

7. взаимно единодушие на страните по договора;

8. справедлива неспособност на някоя от страните да продължи да извършва отговорностите си по контракта.

Неустойки

При преустановяване на контракт заради несъблюдение неизправната страна дължи възобновяване на всички средства за прехрана на образованието, които са изплатени на висшето учебно заведение от държавния бюджет. Ако прекратяването е по взаимно единодушие, студентът и работодателят възвръщат средствата поравно. Ако откажат да ги платят, ще стартира да се начислява законната рента. Случаят ще бъде предаден на Национална агенция за приходите.

Регистъра на работодателите и специалностите, за които страната обезпечава финансова поддръжка можете да видите .

Източник: offnews.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg