11 093 души са декларирали доходите си пред НАП в

...
11 093 души са декларирали доходите си пред НАП в
Коментари Харесай

Над 11 хил. обявиха доходите си пред НАП в Сливен

11 093 души са заявили приходите си пред Национална агенция за приходите в Сливен две седмици преди приключване на крайния период – 30 април. Почти 80 % от годишните данъчни заявления са подадени по електронен път с личен идентификационен код (ПИК) или електронен автограф (КЕП). Близо 221 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а 2 2 050 са ги подали в офис на приходната организация, допълват от офиса на Национална агенция за приходите в Сливен.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили през 2023 година приходи от възнаграждения, даже и в случай че данъкът им е удържан в цялостен размер от платеца на прихода. Земеделските стопани и лицата, които през предходната година са получили приходи от наем или от продажба на имущество, също би трябвало да попълнят формуляра. В декларацията се показват и някои облагаеми с финален налог приходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от надпревари и състезания, които не са предоставени от шеф или възложител и други

Срокът за обявление и заплащане на налога по годишните данъчни заявления е 30 април.

Физическите лицата, извършващи активност като търговци (например регулярно продават артикули в интернет за печалба), едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се таксуват като Едноличен търговец, подават годишните си заявления за приходите до 1 юли 2024 година, защото 30 юни е неделя. В случай че едноличен търговец или регистриран аграрни собственик, който се полза като Едноличен търговец, е получил и приходи, които не са свързани с тази му активност, като да вземем за пример от наем, те се заявяват в период до 30 април, прецизират още от Национална агенция за приходите.

Най-лесният и бърз метод за подаване на декларацията и заплащане на отговорностите е през Портала за електронни услуги на Национална агенция за приходите, налични с ПИК или КЕП. От началото на март потребителите могат да се възползват и от авансово попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната организация от работодателите и платците на приходи.

Онлайн заплащането е една от най-често употребяваните електронни услуги на Национална агенция за приходите. От началото на годината в народен мащаб досега през нея без такси са платени близо 208 млн. лева налози и осигурителни вноски.
Източник: darik.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР