Новини И Анализи


Молдовската банка Moldindconbank, което е мажоритарна собственост на българското дружество

Молдовската банка Moldindconbank, което е мажоритарна собственост на българското дружество ...

... г., одобрение на доклада на Надзорния съвет, промени в устава и избор на одитор. Основният акционер в „Доверие обединен холдинг“ АД е „Софарма“ АД с дял от 24,99%.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава 1 акция в капитала на дружеството.  


Акциите на „Доверие обединен холдинг“ АД поскъпнаха с 13% днес

Акциите на „Доверие обединен холдинг“ АД поскъпнаха с 13% днес ...

... финализиране на сделката с „Еврохолд България“ АД. По брой сделки лидер беше „Доверие обединен холдинг“ АД с 65, „Химимпорт“ АД с 30, „Неохим“ АД с 25, „Софарма“ и „ЧЕЗ Разпределение“ с по 18 и други с по-малко.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Всички предложени права в увеличението на капитала на „Еврохолд България“

Всички предложени права в увеличението на капитала на „Еврохолд България“ ...

... от близо 11% на годишна база до около 6,3 млн. лв. Другите направления в холдинга са продажби на автомобили и инвестиционна дейност.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава по 1 акция в капитала на „Еврохолд България“ АД и „Евроинс“ АД.  Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX се понижи във

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX се понижи във ...

... акциите се наредиха „Алтерко“ АД с понижение от 5,08% до 16,8 лв. за ценна книга, „Централна кооперативна банка“ АД със спад от 3,06% до 0,95 лв. и по 2,91% при „Химимпорт“ АД и „Доверие обединен холдинг“ АД.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


„М+С Хидравлик“ АД - гр. Казанлък прогнозира 86% ръст на

„М+С Хидравлик“ АД - гр. Казанлък прогнозира 86% ръст на ...

... година, или повишение с 68%. Общото между двете компании, освен че произвеждат хидравлични детайли, е, че основен акционер и в двете е „Стара планина холд“ АД. С контролно участие в „М+С“ е и „Индустриален капитал холдинг“ АД.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Индексът на сините чипове на Българската фондова борса SOFIX започна

Индексът на сините чипове на Българската фондова борса SOFIX започна ...

... „Химимпорт“ АД – 28, „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ с 25, „Доверие обединен холдинг“ АД с 20, „ Монбат“ АД със 17, „Адванс Терафонд“ АДСИЦ и „Билборд“ АД с по 11 и други с по-малко.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  Постепенно вървим към края на полугодието, a инвестиционната картина в

Постепенно вървим към края на полугодието, a инвестиционната картина в ...

... за подаване на поръчки дистанционно, но не е електронна платформа за търговия. Всички подадени поръчки подлежат на последваща обработка от брокер на „УниКредит Булбанк“. Можете да подавате пазарни и/или лимитирани поръчки през модула, а за БФБ можете да подавате и айсберг поръчки. Допълнителна информация има поместена на сайта на банката.


Основният борсов индекс на Българската фондова борса SOFIX се повиши

Основният борсов индекс на Българската фондова борса SOFIX се повиши ...

... С най-много сделки през седмицата бяха „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД със 117 сделки, „Доверие обединен холдинг“ АД със 115, „Алтерко“ АД с 99, „Химимпорт“ АД с 80 сделки и на пето място „Софарма“ АД с 67.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажби на ценни книжа.


Търговията с 577 007 дяла от борсово търгувания фонд  на

Търговията с 577 007 дяла от борсово търгувания фонд  на ...

... записване и да зарадва бичи настроените инвеститори на родния капиталов пазар. Важното е, че чрез листванията на Expat SOFIX ETF във Франкфурт и Лондон сме обвързани със световните финансови пазари за първи път от 2007 г., когато няколко чужди фонда бяха купили български акции, но впоследствие ликвидираха портфейлите си.   


Индексите на Българската фондова борса приключиха сесията с повишения, като

Индексите на Българската фондова борса приключиха сесията с повишения, като ...

... Нов век“ със спад от 6,59%, „Алтерко“ с понижение от 1,14% и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, чиито акции поевтиняха с 0,98%. Лидери по оборот бяха „Алкомет“ със 71,9 хил. лв. „Телелинк Бизнес Сървисис груп“ АД с 53,8 хил. лв., следван от „Софарма имоти“ АДСИЦ с 45 хил. лв.


Третият транш от предлагането на акции от „Телелинк БСГ“ беше

Третият транш от предлагането на акции от „Телелинк БСГ“ беше ...

... (в момента вече стопени до около 70%). Да видим следващите предлагания. Ситуацията започва да прилича на тази от 2006-2007 г. когато имаше много IPO-та и стратегията беше "купи на предлагането и продай веднага при старта на търговията".Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Производителят на птиче месо „Градус” АД подготвя иск срещу Светослав

Производителят на птиче месо „Градус” АД подготвя иск срещу Светослав ...

... и от други акционери в „Градус“ АД. Компанията обяви, че спадът в цената на акциите от първите няколко дни след обвиненията е През последният месец цената на акциите на „Градус“ се повишава с 4,17%, а от началото на година ръстът е с 2,74% при пазарна капитализация от 365,413 млн. лв.


Комисията за финансов надзор (КЗК) позволи на Цветелина Бориславова да

Комисията за финансов надзор (КЗК) позволи на Цветелина Бориславова да ...

... За 2020 г. банката в размер на почти 11,5 млн. лева, което е с почти 20% под резултата от предходната година. Намалението се дължи основно на еднократен негативен ефект от предоговорени лихви по кредити. Активите на банката обаче се увеличават с почти 12 на сто до близо 1,9 млрд. лева.


Индексите на Българската фондова борса (БФБ – София) приключиха сесията

Индексите на Българската фондова борса (БФБ – София) приключиха сесията ...

... дивидент. Дружеството ще разпредели общо 9,276 млн. лв., като брутният размер на дивидента за една акция е 0,109 лв. Нетният размер на дивидента е 0,10355 лв. (само за акционери физчески лица) лв. По закон дружествата със специална инвестиционна цел трябва да разпределят за акционерите си минимум 90% от печалбата си.


няма да има, въпреки че одобрението към промените е с

няма да има, въпреки че одобрението към промените е с ...

... неодобрение При всички случаи сме свидетели на интересна дискусия, а вероятно при следващото обсъждане ще се включат и инвеститорите (физически лица, пенсионни фондове) и самите публични дружества.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава по една акция в някои от изброените компании.


Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете пети пореден

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете пети пореден ...

... 0,94% до 0,858 лв. и „Еврохолд България“ АД с 0,8% до 2,52 лв. Поевтиняха само акциите на „Градус“ АД с 2,03% до 1,45 лв. за брой и на „Сирма груп холдинг“ АД с 1,92% до 0,51 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.Общото събрание на акционерите на „Адванс Терафонд“ гласува да разпредели

Общото събрание на акционерите на „Адванс Терафонд“ гласува да разпредели ...

... стопанска година. Очакваните приходи за стопанската 2020-2021 г. са 6, 845 млн. лв., от които авансово са събрани 45,6%. За стопанската 2019-2020 г. са събрани 81,2% от дължимите вземания, a за 2018-2019 г.- 96,2%. От началото на годината акциите на дружеството поскъпват с 32,6% при пазарна капитализация от 204,264 млн. лв.


„София хотел Балкан“ АД отчита 72% спад на неконсолидираните приходи

„София хотел Балкан“ АД отчита 72% спад на неконсолидираните приходи ...

... пандемията през 2020 г. достигнаха 1,003 млн. лв., от които 570 хил. лв. в България и останалите в Сърбия. Консолидираните приходи от услуги се стопиха със 71% на годишна база до 9,8 млн. лв. за 2020 г.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Седмицата започва предимно положително за индексите от Българската фондова борса.

Седмицата започва предимно положително за индексите от Българската фондова борса. ...

... Бизнес Сървисис груп“ АД с понижение от 1,42% и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, която изтри 1% от цената на акциите си. Лидери по оборот са „Спиди“ АД с 236,4 хил. лв., „Софарма“ със 124,6 хил. лв. и „Доверие обединен холдинг“ с оборот в размер на 60,1 хил. лв.


„Велграф Асет Мениджмънт“ АД е отправил ново търгово предложение към

„Велграф Асет Мениджмънт“ АД е отправил ново търгово предложение към ...

... 415 кв. м. Реално имотът е в близост до Бургаското езеро на отбивката за транзитно преминаване през Бургас от Созопол към София в района на Бургаското езеро. В снимката е поместено точното местоположение на имотите.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.    


Седмицата приключи разнопосочно за основните индекси на Българската фондова борса

Седмицата приключи разнопосочно за основните индекси на Българската фондова борса ...

... компания от SOFIX е „Телелинк Бизнес Сървисис груп“ АД с ръст от 2,92%. Във вторник на 8 юни компанията осъществи на до 30% от капитала, като акциите бяха изкупени в първите минути на предлагането. Най-губещото дружество за седмицата от SOFIX е „ТБ Първа Инвестиционна Банка“, чиито акции поевтиняха с 4,23%.Общото събрание на акционерите на „Градус” АД взе решение да

Общото събрание на акционерите на „Градус” АД взе решение да ...

... Според дружеството тези обстоятелства дават лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на цената на акциите на "Градус", които се търгуват на Българската фондова борса и определят тази цена на необичайно и изкуствено равнище. От началото на годината книжата на дружеството поскъпват с 1,37% при пазарна капитализация от 360,541 млн. лв.


„Монбат“ се връща към разпределянето на дивиденти и след миналогодишната

„Монбат“ се връща към разпределянето на дивиденти и след миналогодишната ...

... износ на дружеството на консолидирана база. Реализираните приходи от продажби на вътрешен пазар на консолидирана база за тримесечието са в размер на 5,5 млн. лв. и представляват 6,14% от общите нетни приходи от продажби. От началото на годината акциите на дружеството поскъпват с 43,75% при пазарна капитализация от 224,25 млн. лв.


Притежателите на варанти на „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ са взели решение

Притежателите на варанти на „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ са взели решение ...

... такси и вероятно може да има ренесанс на тези правни субекти, но е рано да се каже. Предстои да видим прочита на създателите на „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът на статията притежава една акция в капитала на дружеството.


Индексите на Българската фондова борса отново затварят предимно с повишения,

Индексите на Българската фондова борса отново затварят предимно с повишения, ...

... днес стана ясно, че Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще предостави на "Източноевропейска електрическа компания B.V.", дъщерно дружество на "Еврохолд България" АД, за покупката на доставчика на ток “ЧЕЗ Груп”. Акциите на "Еврохолд България" поскъпнаха с близо 3,2% с две сделки за деня и оборот от 27,4 хил. лв. 


Програмата beamUp lab е финалист за престижна награда в деветото

Програмата beamUp lab е финалист за престижна награда в деветото ...

... листването на капиталовия пазар. „Фондовите борси са създадени, за да гарантират най-високи нива на сигурност, почтеност, честност и прозрачност.”, допълва Райс. Победителите сред общо 27-те номинирани компании и програми в петте категории на Еuropean Small & Mid-cap Awards 2021 ще станат ясни през ноември на специална церемония в Порторож, Словения.„ДФ ОББ Платинум Облигации“ е придобил най-много акции от на

„ДФ ОББ Платинум Облигации“ е придобил най-много акции от на ...

... Лидер с покупка за 160 хил. лв. е Теодор Анадолиев, следван със 147 хил. лв. от Иванка Иванова и 100 хил. лв. от Златомир Ангелов. Очаква се вписване на емисията акции в Търговския регистър, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и обявяване на начална дата за търговия.


Търговският ден на Българска фондова борса премина предимно положително за

Търговският ден на Българска фондова борса премина предимно положително за ...

... Най-губещото дружество е „Юрий Гагарин“ с понижение от 27,71%. От SOFIX най-голям спад за деня отчете „Първа инвестиционна банка“ , чиито акции поевтиняха със 7,65%. Лидери по оборот са „Софарма“ с 48,2 хил. лв. , „Телелинк Бизнес Сървисис груп“ АД  с 40,2 хил. лв. и „Алтерко“ с 37,3 хил. лв.


„Сирма Груп Холдинг“ за втора година ще проведе общото събрание

„Сирма Груп Холдинг“ за втора година ще проведе общото събрание ...

... и 2017 г. За последен път бе гласуван дивидент от печалбата за 2016 г. в общ размер на 593,6 хил. лв. Тогава бе гласувано акционерите да получат по 0,01 лв. за една акция бруто. Акциите на компанията поевтиняват с 5,4% от началото на годината при пазарна капитализация от 31,164 млн. лв.


„Алтерко“ АД и сингапурската компания Skylight Venture Capital Pte. Ltd.

„Алтерко“ АД и сингапурската компания Skylight Venture Capital Pte. Ltd. ...

... двата пазара, съобщи дружеството. В заявлението си за допускане до търговия „Алтерко“ посочва като първа дата на търговия 1 септември 2021 г., което обаче е зависимо от регулаторните условия за одобрение на заявлението. Акциите на компанията поскъпват с над 150% от началото на годината при пазарна капитализация от 313,2 млн. лв.


Третият транш акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ ("ТБС Груп")

Третият транш акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ ("ТБС Груп") ...

... нормална инвеститорска практика и смисълът на борсовата търговия, т. нар. ликвидност. При обща стойност на предлагането от 11,82 млн. лв. оборотът при „Телелинк БСГ“ АД вчера възлезе на 12,03 млн. лв., или с 200 хил. лв. повече. Така с реализираните продажби по други позиции ликвидността на БФБ е допълнително засилена.


„Буллс“ АД отправя търгово предложение към част от останалите акционери

„Буллс“ АД отправя търгово предложение към част от останалите акционери ...

... и машиностроене. Посредник по търговото предложение е „Елана Трейдинг“ АД. Комисията за финансов надзор не е взела отношение по търговото предложение, като срокът за това е един месец.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.  


Денят завърши разнопосочно за основните индекси на Българската фондова борса

Денят завърши разнопосочно за основните индекси на Българската фондова борса ...

... стойността на книжата от 19,35% след осем сделки с оборот от 4636 лв. По-рано компанията обяви, че е във ваканционно селище „Санта Марина“ в Созопол. Сред губещите за деня са „Химимпорт“ с понижение от 2,5%, „Първа инвестиционна банка“ със спад от 1,73% и „Еврохолд България“, чиито акции поевтиняха с 1,57%.


„Алтерко“ подготвя документите си за листване на акциите си на

„Алтерко“ подготвя документите си за листване на акциите си на ...

... дружеството. Компанията неведнъж е , като е посочвала като възможни варианти за това борсите в Германия и Италия.  От компанията посочиха, че допускането до търговия на Франкфуртската фондова борса е предмет на административна процедура. От началото на годината акциите на „Алтерко“ АД поскъпват със 144,6% при пазарна капитализация от 306 млн. лв.


Варантите стават доста актуален инструмент на родния капиталов пазар, след

Варантите стават доста актуален инструмент на родния капиталов пазар, след ...

... вид опция, издавана от самото дружество. Стандартните борсово търгувани опции могат да бъдат издадени от всеки (имащ съответното финансово покритие), но варантите се издават от самото дружество.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава по една акция в капитала на изброените дружества.


„Биодит“ ще оборудва новия бутиков хотел „Вива Маре Бийч“ 4*

„Биодит“ ще оборудва новия бутиков хотел „Вива Маре Бийч“ 4* ...

... за брой, записвайки ръст от 100% в дебютния ден на компанията на БФБ. До 7 юни цената на книжата се понижи до 1,55 лв., като през последният месец цената им се понижава с 22,5%. Въпреки това ръстът е с 55% от първоначалната цена при пазарна капитализация от 21,422 млн. лв.


Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX започна седмицата със

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX започна седмицата със ...

... 30 хил. лв. В топ 5 по сделки попаднаха „Софарма Трейдинг“ АД и „Алтерко“ с по 26 и с по 16 при „Доверие обединен холдинг“ АД, „Софарма“ АД и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ. Акцентът във вторник е Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Поредно международно отличие печели българското управително дружество „Кoнĸopд Aceт Meниджмънт”

Поредно международно отличие печели българското управително дружество „Кoнĸopд Aceт Meниджмънт” ...

... е признание за усилията през изминалите две години да създаде лесна и достъпна онлайн платформа „Concord Online” с цел да осигури гъвкавост и бързина за клиентите си при подаване на поръчки. Дружеството осигурява и възможност за неприсъствена идентификация на клиенти посредством приложението „Евротръст“ – особено търсена услуга в пандемични времена.


Иван Житиянов е изпълнителен директор на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп". 

Иван Житиянов е изпълнителен директор на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп".  ...

... успешни. Това е област, в която смятаме, че можем да партнираме с телекомите в региона и в средносрочен план да разгърнем потенциала, който 5G мрежите ни дават в тази посока, който лично според нас е по-голям от 5G като 5G и самата скорост, която мрежата от ново поколение ни дава. 


SOFIX се повиши с 2,28% през изминалата седмица до 540,64

SOFIX се повиши с 2,28% през изминалата седмица до 540,64 ...

... мениджъра по емисията „Елана Трейдинг“ АД съобщиха, че зад голямата оферта стоят над 100 техни клиенти. С най-много сделки през седмицата бяха „Алтерко“ АД със 167, „Химимпорт“ АД с 98 и „Индустриален холдинг България“ АД с 96.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


SOFIX се повиши с 1,22% до нов след-ковид рекорд от

SOFIX се повиши с 1,22% до нов след-ковид рекорд от ...

... до 16,9 лв. С най-силни спадове бяха съответно тези на „Сирма груп холдинг“ АД с 1,87% до 0,525 лв., „Първа инвестиционна банка“ АД с 0,85% до 1,75 лв. и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 0,82% до 2,42 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


„Българска фондова борса“ АД ще продължи да обсъжда възможностите за

„Българска фондова борса“ АД ще продължи да обсъжда възможностите за ...

... получи много малка част от желаните акции, което също би се счело за несправедливо от част от пазарните участници. При малък обем на предлагането пък биха възникнали и въпроси, свързани със закръгляванията. "Важно е при избора на метод на IPO той да бъде ясен и публично оповестен", заключава Моравенов.  


Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се изкачи

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се изкачи ...

... С най-голям брой сделки се отличи емисията акции на „Алтерко“ АД с 30, следвана от „Индустриален холдинг България“ АД с 21, „Софарма“ АД с 19, „Софарма Трейдинг“ АД с 15 и „Доверие обединен холдинг“ АД с 11.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


„Софарма Трейдинг“ отчита 48% ръст на годишна база на консолидираните

„Софарма Трейдинг“ отчита 48% ръст на годишна база на консолидираните ...

... за акция и 172,8 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,3 лв. на ценна книга. Основен акционер с три четвърти от капитала е „Софарма“ АД.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX се повиши с

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX се повиши с ...

... ценна книга. Спадове на цените на акциите записаха „Химимпорт“ АД - с 2,71% до 0,86 лв. за ценна книга, „Градус“ АД - с 2,08% до 1,41 лв., и „Холдинг Варна“ АД - с 2% до 39,2 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Позитивните тенденции на Българската фондова борса продължават и през май,

Позитивните тенденции на Българската фондова борса продължават и през май, ...

... до 527,61 пункта. За година повишението му е с 14%, а за 3 години отчита спад със 17%. Последното показва, че в този период БФБ е било място за игра на нерви, а не за дългосрочно инвестиране.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Второто предлагане на пазара BEAM на акции от „Син Карс

Второто предлагане на пазара BEAM на акции от „Син Карс ...

... Влизане обаче няма. Какво правим сега? - трябва да си върна читавите на по-висока цена. ИП обаче, разбира се, че ще си вземе комисионната и при изхода и при входа“. Нужни са мерки. На пазара се говори, че те са обсъждани още преди предлагането на „Биодит“. Резултатите обаче са налице.


Предлагането на акции от "Син Карс Индъстри" АД приключи, като

Предлагането на акции от "Син Карс Индъстри" АД приключи, като ...

... и да осигури постепенна ликвидност? Дали не е стратегически инвеститор? Това са въпроси, на които ще търсим отговорите в бъдеще. Предстои вписване на увеличението на капитала с 2 млн. акции в Търговския регистър и след около два месеца тези акции ще са регистрирани за търговия на "Българска фондова борса" АД.


Седмицата на Българската фондова борса започна със спад на основния

Седмицата на Българската фондова борса започна със спад на основния ...

... АД с 3,13% до 0,93 лв. и при „Еврохолд България“ АД с 1,57% до 2,5 лв. Утре, 1 юни, е предлагането на 2 млн. акции от увеличението на капитала на „Син Карс Индъстри“ АД на пазара BEAM.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Консолидираните приходи от продажби на "Еврохолд България" АД отчитат минимално

Консолидираните приходи от продажби на "Еврохолд България" АД отчитат минимално ...

... млн. лв. в края на 2020 г. Консолидираните активи са 1,68 млрд. лв., а текущите и нетекущи пасиви са за 1,55 млрд. лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава по 1 акция в капитала на „Еврохолд България“ АД и „Евроинс“ АД.


„Алтерко“ АД реализира 176% ръст на консолидираната нетна печалба до

„Алтерко“ АД реализира 176% ръст на консолидираната нетна печалба до ...

... борса. Книжата поскъпват с 320% до 15,8 лв. за брой в последните 12 месеца. Акциите влязоха в състава на основния борсов индекс SOFIX. Планира се листване и във Франкфурт.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава 1 акция в капитала на дружеството.


Росен Даскалов е изпълнителен директор, председател на СД и създател

Росен Даскалов е изпълнителен директор, председател на СД и създател ...

... инвеститори.Какви са прогнозите и целите, които сте си поставили с краткосрочен и по-дългосрочен план? В краткосрочен план целите са установяване на представителството в Германия, организиране на производствените мощности, завършване на хомологацията и започване на продажбите. В дългосрочен планираме разширяване на продуктовата гама от електромобили и реализиране на все по-голям брой продажби.


SOFIX отчете седмичен спад с 1,03% до 528,59 пункта на

SOFIX отчете седмичен спад с 1,03% до 528,59 пункта на ...

... че . Идния вторник (1 юни) пък е , което се явява второто за пазара BEAM, след това на „Биодит“ АД от януари тази година.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава по една акция в капитала на някои от изброените компании.


След успешните два транша от продажбата на акции на Телелинк

След успешните два транша от продажбата на акции на Телелинк ...

... за събитие „Financial Overview Q1/2021”: Детайлна информация относно третия транш на предлагането ще бъде налична в актуализираната Процедура за предлагането, одобрена от Продаващите акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов и „ЕЛАНА Трейдинг“ като Мениджър на предлагането, която ще бъде публикувана на горепосочените страници в началото на следващата седмица. 


„Феърплей Интернешънъл“ АД внесе искане за упражняване на варантите си

„Феърплей Интернешънъл“ АД внесе искане за упражняване на варантите си ...

... УПФ "Доверие" с 5,35%. „Феърплей Интернешънъл“ АД е свързано лице, защото Марио Захариев и Анна Захариева са представляващи. Анна Захариева пък е представляващ на мажоритарния собственик „ФП Инвест“ АД.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


„Софарма Трейдинг“ АД отчете 8% ръст на неконсолидираната печалба преди

„Софарма Трейдинг“ АД отчете 8% ръст на неконсолидираната печалба преди ...

... месеца до 5,45 лв. за акция и 179 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,3 лв. на ценна книга.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава по една акция в капитала на "Софарма Трейдинг" АД и "Софарма" АД.


Търговията на Българската фондова борса приключи със слаб оборот и

Търговията на Българската фондова борса приключи със слаб оборот и ...

... „Софарма“ съответно с ръстове от 0,79% и 0,6%. Лидери по оборот за деня е „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ  203,8 хил.лв. , следван от „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ със 100,8 хил. лв. и „Алтерко“ с 65,2 хил. лв. Акциите на технологичното дружество обаче поевтиняха с 1,25% до 15,8 лв.


„Сирма Груп Холдинг“ няма да гласува разпределянето на дивидент от

„Сирма Груп Холдинг“ няма да гласува разпределянето на дивидент от ...

... и вземането на решения от разстояние. Ще бъде позволен и механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на място. От началото на годината акциите на компанията поевтиняват с 2,7% при пазарна капитализация от 32,055 млн. лв.


Консолидираните продажби на „Стара планина холд“ за първите четири месеца

Консолидираните продажби на „Стара планина холд“ за първите четири месеца ...

... годината.„Българска роза“ АД Това е единственото дружество, чиито продажби намаляват на годишна база до края на април. Спадът е с близо 30% до 850 хил. лв. Прогнозите са продажбите да достигнат 1,068 млн. лв. към края на май, което би стопило понижението до 20,18% спрямо същия период на 2020 г.


Съветът на директорите на „Софарма“ АД е взел решение за

Съветът на директорите на „Софарма“ АД е взел решение за ...

... 14% в последните 12 месеца до 3,34 лв. за акция и 450 млн. лв. пазарна капитализация. За периода е изплатен и брутен дивидент от 0,11 лв. за ценна книга.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията на червена

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията на червена ...

... хил. лв. Извън основния индекс най-голям интерес привлече „Индустриален Холдинг България“ АД с малко над 465 хил. лв. Акциите на „Биодит“ днес отстъпиха с 16% след 14 сделки за малко над 5 хил. лв. През деня се отличиха още „ЕМКА“ и „ЧЕЗ Разпределение“ с ръстове съответно от 3,85% и 3,7%.


Земеделският „Агрия груп холдинг“ АД - Варна продължава да радва

Земеделският „Агрия груп холдинг“ АД - Варна продължава да радва ...

... 41,11% от капитала. Светломир Илиев Тодоров има 10,07%, УПФ "Доверие" - 5,02%, и други със 17,6%. Акциите на дружеството поскъпват със 76% за последните 12 месеца до 9,95 лв. за брой и 68 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Седмицата на Българската фондова борса премина като цяло колебливо, но

Седмицата на Българската фондова борса премина като цяло колебливо, но ...

... SOFIX е „Телелинк Бизнес Сървисис груп" АД, чиито акции поевтиняха с 6,25%. На второ място е "Доверие Обединен Холдинг" АД със спад от 1,15%, следван от „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ със спад от 1%. Лидер по оборот извън SOFIX е „Индустриален Холдинг България“ АД с 1,462 млн. лв.


Ръководството на земеделския холдинг „Агрия груп холдинг“ АД предлага 1 млн.

Ръководството на земеделския холдинг „Агрия груп холдинг“ АД предлага 1 млн. ...

... България. Има складове за търговия със зърно и производител на слънчогледово олио ("Кехлибар" ЕООД, гр. Лясковец). Акциите на дружеството поскъпват с 82% за последните 12 месеца до 10,3 лв. за брой и 70 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. 


за опит за нерегламентирано емитиране на акции без одобрение на

за опит за нерегламентирано емитиране на акции без одобрение на ...

... предварително публикуване на „документ за публично предлагане“, който не може да съдържа неверни, заблуждаващи или непълни данни. От регулатора поясняват, че са съставили и връчили акт за установяване на административно нарушение. Според член 221 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа глобата е в диапазона от 3000 до 5000 лева. 


Сесията на Българската фондова борса (БФБ) приключи разнопосочно, като повечето

Сесията на Българската фондова борса (БФБ) приключи разнопосочно, като повечето ...

... повишава с 21% до 4,85 млн. лв. Лидер по оборот за деня е ТБ „Първа Инвестиционна Банка“ с 542,9 хил. лв. Банката записа и най-голям ръст в цената от състава на SOFIX с повишение от 6,25%. Акциите на "Алтерко" поскъпнаха с 1,35%, след като компанията обяви, че ще разпредели по 


„Елхим-Искра“ АД отчита над 60% ръст на приходите от продажби

„Елхим-Искра“ АД отчита над 60% ръст на приходите от продажби ...

... печалбата за 2020 г., а остатъкът е от неразпределената печалба за минали години. Брутната сума на дивидента е 0,249 лв. на акция, а нетната сума след приспадане на 5% данък е 0,236 лв. на акция. Компанията започва да изплаща дивидента на 15 юли, а срокът за това е шест месеца.


Собственикът на "Градус" Иван Ангелов е завел редица дела срещу бизнесмена

Собственикът на "Градус" Иван Ангелов е завел редица дела срещу бизнесмена ...

... на делегации в чужбина, да канят и бизнес делегации. Аз имах предвид, че съм присъствал в много бизнес делегации в чужбина и с премиери, министри, независимо от кои политически сили са били“, обясни той и посочи, че казусът с фурмите може да бъде проверен, но не посочи как и къде.


„Алтерко“ ще разпредели по 0,2 лв. на акция под формата

„Алтерко“ ще разпредели по 0,2 лв. на акция под формата ...

... телекомуникационния бизнес на LINK. След това компанията разпредели още 3 стотинки брутен дивидент на акция за 2019 г., или общо 450 хил. лева. Така общият брутен дивидент за 2019 г. достига 0,21 лева на акция. От началото на годината акциите на „Алтерко“ поскъпват със 114,39% при пазарна капитализация от 268,2 млн. лв.


„София Комерс – Заложни къщи“ АД отчита срив на консолидираната

„София Комерс – Заложни къщи“ АД отчита срив на консолидираната ...

... ипотека на имот. Клоновата мрежа включва представителства в над 70 града в България. Акциите на „София комерс Заложни Къщи“ АД поскъпват с 40% за последните 12 месеца до 7,65 лв. акция и 16,6 млн. лв. пазарна капитализация. През периода са разпределени и брутни дивиденти от общо 0,45 лв. за акция.