Удължават срока за представяне на отчетите на политическите партии в

Удължават срока за представяне на отчетите на политическите партии в ...

Сметната палата удължава срока за отчетите на политическите партии.

Удължават срока за представяне на отчетите на политическите партии в Сметната палата, съобщиха от одитната институция.

Срокът, в който политическите партии трябва да представят отчетите си за 2019 г., се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение, което бе въведено на 13 март 2020 г.

Новият удължен срок е в съответствие с чл. 4, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Според Закона за политическите партии годишните отчети за предходната година трябва да се представят до 31 март на текущата година. Промяната се налага заради извънредната ситуация заради борбата с COVID 19.

Действащите партии, които имат задължение да представят финансови отчети за 2019 г. са 129.

Информация и образци на необходимите документи за отчетите могат да се намерят на интернет страницата на Сметната палата в раздела "Контрол-партии".

Източник: dnesplus.bg