София. Разпоредбите на Гражданскопроцесуалния кодекс, Наказателно процесуалния кодекс и Административно

София. Разпоредбите на Гражданскопроцесуалния кодекс, Наказателно процесуалния кодекс и Административно ...

Министерството на правосъдието направи анализ за прилагането на процесуалните кодекси.

София. Разпоредбите на Гражданскопроцесуалния кодекс, Наказателно процесуалния кодекс и Административно наказателния кодекс създават предпоставка за бърз и ефективен процес, сочи анализ на Министерството на правосъдието, изготвен в изпълнение на проект „Ефективен достъп до правосъдие”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.
Резултатите и изводите от анализа бяха представени вчера по време на обществено обсъждане с участието на магистрати, представители на Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, адвокатурата, МВР и членове на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
„На основата на разработената методология и извършения пилотен анализ ще може да се преценява необходимостта от промяна в процесуалните закони, като се извършва оценка на тяхното прилагане с оглед взимането на информирано и обосновано решение за предложение за промени в тях“, заяви по време на форума заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов. Той подчерта, че една от целите на проекта е създаване на постоянен механизъм за оценка на прилагането на ГПК, НПК и АПК, включително чрез проучване на общественото мнение.
Бяха отправени конкретни препоръки във връзка с подобряване на равния достъп до съда и гаранцията за справедлив и ефективен процес в разумни срокове.
Резултатите от проведеното изследване ще бъдат внесени за разглеждане от Съвета по прилагане на съдебната реформа. А методологията, като постоянен механизъм за оценка на ефекта от прилагането на процесуалните кодекси, ще бъде въведена със заповед на министъра на правосъдието.

Източник: focus-news.net