Шумен. Общината вече притежава 23.53% от акциите на МБАЛ-Шумен, а

Шумен. Общината вече притежава 23.53% от акциите на МБАЛ-Шумен, а ...

Шумен: Общината вече притежава 23.53% от акциите на МБАЛ-Шумен, а държавата – 60,74%.

Шумен. Общината вече притежава 23.53% от акциите на МБАЛ-Шумен, а държавата – 60,74%. За решението, взето на общо събрание на акционерите, съобщи пред журналисти д-р Димитър Костов, изп. директор на МБАЛ-Шумен, предаде репортер на Радио „Фокус“-Шумен. „Това, което държавата е дала като средства, като инвестиции на болницата, сега се преобразува като акции и се увеличава капиталът на дружеството. Месец преди това беше увеличен и капиталът на болницата с акции от община Шумен. Така след последното гласуване държавата има 60.74%, а община Шумен - 23.53%.Останалите общини запазват дела си в болницата- Венец - 1.29%, Върбица - 1.73%, Хитрино - 1.20%, Каолиново - 2%, Каспичан - 1.63%, Никола Козлево - 1.15%, Нови пазар - 3.05%, Велики Преслав - 2.43%, Смядово - 1.25%. Д-р Костов уточни, че капитала си увеличават само тези, които са дали средства и са инвестирали в лечебното заведение.
На общото събрание са присъствали 99.42% от акционерите - представителят на държавата, както и на общините Нови пазар, Велики Преслав, Смядово и Шумен. С пълно мнозинство са приети докладът на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година, както и годишният финансов отчет на дружеството за миналата година. От общо 15-те точки в дневния ред, дебат е имало само по отношение на това дали бордът на директорите да бъде освободен от отговорност. Д-р Костов уточни, че държавата е гласувала против освобождаването му от отговорност, докато представителите на общините са били „за“. Съставът на борда остава без промени - председател е Деница Шарева, като представител на мажоритарния собственик и членове д-р Лиляна Куздова и д-р Димитър Костов. Мандатът е тригодишен. Болницата приключва 2018 година на загуба от 1 042 000 лв., което е по-малко спрямо предходната година, когато загубата е била над 2 млн. лв.
„Загубата намалява, но все още дружеството не реализира печалба. Задълженията към кредитори са над 2 млн. лв., а просрочените – 1 800 000 лв. Около 21 000 пациенти са преминали през стационара на болницата през миналата година. „В последно време има голям наплив на пациенти към Спешно отделение, като дневно преминават по 100 души, а в празнични и почивни дни още повече. Голяма част от пациентите всъщност не са спешни. Най-вероятно нещо не работи в извънболнична помощ. Тази натовареност трудно може да бъде овладяна и води до напрежение в дейността, не можем да осигурим толкова голям персонал, нямаме и възможност да го разширим териториално. В момента болницата изпълнява функции на извънболнична, първична, специализирана и всякакъв друг вид помощ“, заяви д-р Костов.
Ивелина ИВАНОВА

Източник: focus-news.net