Прибран е слънчогледът в община Перник, съобщиха от областна дирекция

Прибран е слънчогледът в община Перник, съобщиха от областна дирекция ...

Прибран е слънчогледът в община Перник.


Прибран е слънчогледът в община Перник, съобщиха от областна дирекция "Земеделие". Реколтирани са всички 12 430 дка, засети с културата, като добивът от тях е 220кг/дка.

В останалите пет общини в Пернишка област все още урожаят се събира. Най-много са засетите площи в община Радомир - 34 500 дка и засега е складирана 85,3 на сто от продукцията. В Радомирско добивът също е 220 кг/дка.
Изостават стопаните в най-малката община Ковачевци, където е събран едва 9,52 на сто от слънчогледа.

Най-нисък засега е добивът в община Трън - 150кг/дка, а средно за областта е 212 кг/дка.

Слънчогледът е сред най-масово засетите култури в Пернишки регион.

Източник: novini.bg