През първите три месеца на годината износът на България за

През първите три месеца на годината износът на България за ...

Износът за ЕС расте със 7% за година през януари-март.През първите три месеца на годината износът на България за Европейския съюз нараства със 7% спрямо същия период на 2018 г. и е за 9.6 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите - членки на ЕС, показват данните на Националния статистически институт. Само през март износът за ЕС нараства с 2.9% спрямо същия месец на предходната година и е за 3.3 млрд. лева.

През трите месеца най-голям ръст на износа има в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (75.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (8.4%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - март се увеличава с 0.3% спрямо същия период на предходната година и достига 9.8 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария. Само през март вносът намалява с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е за 3.6 млрд. лева.

При вноса спрямо година по-рано най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (50%), а най-голямо намаление - в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (29.4%).

Външнотърговското салдо за първите три месеца е отрицателно и е на стойност 210.7 млн. лева.

Източник: dnevnik.bg