През април 2019 г. в област Варна са функционирали 207

През април 2019 г. в област Варна са функционирали 207 ...

НСИ с важни цифри за местата за настаняване във Варненско и какви са печалбите.

През април 2019 г. в област Варна са функционирали 207 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 16.6 хил., а на леглата - 37.5 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 11.3%, а на леглата в тях - със 17.5%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през април 2019 г., е 158.1 хил., или с 12.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 16.6%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 43.1 хил. са от български граждани, а 115.0 хил. - от чужденци.

През април 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 88.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 41.6% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.2% от нощувките на български граждани и 7.9% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 32.2 и 3.3%.

През април 2019 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния - 81.8 хил., от Израел - 8.3 хил., от Германия - 6.4 хил. и от Русия - 3.8 хил. нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през април 2019 г. се увеличават с 4.2% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 58.6 хиляди. От всички пренощували лица 36.3% са българи, като по-голяма част от тях (40.3%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 37.3 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния - 69.6%, след тях се нареждат тези от Израел - с 6.5%, от Германия - с 3.5% и от Турция - с 2.7%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 85.3% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.2. Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през април 2019

г. е 18.2%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди - 20.5%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди - 13.7% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 13.2%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1.3 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при хотелите с 4 и 5 звезди - с 2.7 процентни пункта.

Приходите от нощувки през април 2019 г. в област Варна достигат 8.3 млн. лв., или с 16.5% повече в сравнение с април 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 18.4%, така и от български граждани - с 11.1%.

Източник: varna24.bg