Правителството прие проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер в

Правителството прие проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер в ...

Кабинетът одобри още 12 млн. лв. за стопанисване на язовирите.


Правителството прие проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер в размер на 12,1 млн. лв. по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. за Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”.

Средствата са необходими за ресурсно осигуряване на дейността и на язовирите - изплащане на разходи за персонал на работниците и служителите, административни разходи, както и закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи, пише в мотивите към решението. Още по тематаПарламентът прие на първо четене промените в Закона за водите

Над 400 язовира в страната имат нужда от незабавен ремонт, а над 800 - от текущ по данни на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) от началото на годината.

Припомняме, че в края на 2018 г. държавата отпусна допълнителни 500 млн. лв. за спешен ремонт на изкуствените водоеми. 

 

Източник: investor.bg