Планираната мощност е 100 пъти по-малка от тази на Брикел© Цветелина

Планираната мощност е 100 пъти по-малка от тази на Брикел© Цветелина ...

Инсталация за горене на RDF отпадъци се планира в Малко Търново.


Планираната мощност е 100 пъти по-малка от тази на "Брикел"

© Цветелина Белутова Инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за производство на електроенергия чрез изгаряне на твърди градски отпадъци, RDF и утайки от пречиствателни съоръжения е внесено в община Малко Търново. То е на бургаската фирма "Перун 92", чийто едноличен собственик е Донка Петрова, като становища и коментари по него могат да бъдат подавани до 30 октомври.

Екологът Тома Белев вече алармира в социалните мрежи, че в Природен парк "Странджа" е забранен вносът на всякакви отпадъци по заповедта от 1995 г., а жителите на Малко Търново организираха подписка срещу проекта.

Абонирайте се за Капитал Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми От инвестиционното предложение става ясно, че планираната инсталация ще бъде с мощност от 2 МВт, или 100 пъти по-малко от тази на "Брикел" например. Но не е ясно какви количества отпадъци и утайки от пречиствателните станции ще се горят, както и откъде ще се осигуряват те.

През 2018 г. за проекта е била инициирана процедура по оценка на въздействието върху околната среда, но тя е прекратена миналия октомври поради непълна информация в документацията. Извършената в рамките на тази процедура проверка на РИОСВ - Бургас, обаче е установила, че инсталацията не попада в защитени по смисъла на закона територии, а е само в границите на зоната за опазване на дивите птици "Странджа", поради което е допустима. Здравната инспекция пък не очаква вредно въздействие върху хората.

След 30 октомври, докогато заинтересованите лица могат да внесат в община Малко Търново становища по предложението на "Перун 2012", вероятно ще трябва да се прецени наново дали на проекта да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда.

Източник: capital.bg